headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Phẩm Đạo: 1- Bát Chánh Ðạo Là Ðường Tối Thượng

Bát chánh, đường thù thắng ...
 

 Câu chuyện xảy ra khi đức Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến năm trăm vị Tỳ-kheo.
 
Một hôm, đức Phật sau khi du hành khắp nước, trở về Xá-vệ. Lúc ấy có năm trăm Tỳ-kheo bàn tán về những con đường đã đi qua: "Con đường của làng này bằng phẳng, con đường của làng này gồ ghề, con đường của làng này đầy sỏi đá, con đường của làng này không có sỏi... "Ðức Phật nhận thấy các thầy đủ duyên để chứng quả A-la-hán, bèn đi đến Pháp đường, hỏi:

 - Các ông ngồi đây bàn tán việc gì?

Khi các thầy thưa xong, Ngài dạy:

- Này các Tỳ-kheo, những con đường đó chẳng đáng cho chúng ta quan tâm. Một người là Tỳ-kheo phải đi theo con đường Thánh Ðạo, chỉ có thế mới giải thoát mọi đau khổ.

Ngài nói kệ:

(273) Bát chánh, đường thù thắng,
        Tứ Ðế, lý thù thắng,
        Ly tham, pháp thù thắng,
        Giữa các loài hai chân,
        Pháp nhãn, người thù thắng.

(274) Ðường này, không đường khác,
        Ðưa đến kiến thanh tịnh.
        Nếu ngươi theo đường này,
        Ma quân sẽ mê loạn.

(275) Nếu ngươi theo đường này,
        Ðau khổ được đoạn tận.
        Ta dạy ngươi con đường,
        Với trí, gai chướng diệt.

(276) Ngươi hãy nhiệt tình làm,
        Như lai chỉ thuyết dạy.
        Người hành trì thiền định,
        Thoát trói buộc ác ma.

 


[ Quay lại ]