headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 29/05/2022 - Ngày 29 Tháng 4 Năm Nhâm Dần - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2022  Mong
Trang nghiêm Lễ Bế mạc - Đại giới đàn Thiện Hoa

ĐỨC DI LẶC HÌNH ẢNH & Ý NGHĨA

botatdilacH.T Thích Thanh Từ

LƯỢC SỬ

Bồ-tát Di-lặc người Nam Ấn, sanh trong nhà Bà-la-môn, sau theo Phật Thích-ca xuất gia tu hành. Phật thọ ký: sau khi Phật nhập Niết-bàn, Bồ-tát Di-lặc sanh về cung trời Đâu-suất, trụ trên đó bốn ngàn (4.000) năm - tính theo năm tháng của thế gian là sáu mươi ức bảy ngàn muôn (6.070.000.000) năm, sau đó sanh xuống thế giới này tu hành trong vườn Hoa Lâm, dưới cội cây Long Hoa, thành Phật hiệu Di-lặc.

Xem tiếp...