headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 08/12/2021 - Ngày 5 Tháng 11 Năm Tân Sửu - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
TVTC  Mong
TỔNG KẾT TẶNG QUÀ CHO BÀ CON TẠI ĐỊA PHƯƠNG bị khó khăn do dịch Covid 19

ĐỨC DI LẶC HÌNH ẢNH & Ý NGHĨA

botatdilacH.T Thích Thanh Từ

LƯỢC SỬ

Bồ-tát Di-lặc người Nam Ấn, sanh trong nhà Bà-la-môn, sau theo Phật Thích-ca xuất gia tu hành. Phật thọ ký: sau khi Phật nhập Niết-bàn, Bồ-tát Di-lặc sanh về cung trời Đâu-suất, trụ trên đó bốn ngàn (4.000) năm - tính theo năm tháng của thế gian là sáu mươi ức bảy ngàn muôn (6.070.000.000) năm, sau đó sanh xuống thế giới này tu hành trong vườn Hoa Lâm, dưới cội cây Long Hoa, thành Phật hiệu Di-lặc.

Xem tiếp...