headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 17/12/2017 - Ngày 30 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Thiền Viện Hiện Quang


THIỀN VIỆN HIỆN QUANG


Trùng tu vào tháng 11 năm Bính tuất (2006)
Trụ trì : Đại đức THÍCH ĐẠO ỨNG
Địa chỉ : 637 - Tổ 5 - ấp Miễu - xã Phước Tân
Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0908258746


I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

+ Năm 1982, gia đình ông Nguyễn Văn Tăng hiến đất cho bác sĩ Nguyễn Hữu Hạnh. Bác sĩ xây dựng ngôi Tam bảo và hiến cúng toàn bộ cho Hòa thượng Trúc Lâm Đà Lạt. Đại đức Thông Quán được cử về làm trụ trì.

Khi đại đức Thông Quán về làm Tri khách tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì toàn bộ cơ sở được giao cho thiền viện Thường Chiếu.

+ Năm 2002, Hòa thượng Thường Chiếu cử Đại đức Thích Đạo Ứng về làm trụ trì.

+ Ngày 27 tháng 11 năm Bính Tuất (2006), làm lễ đại trùng tu thiền viện Hiện Quang.

+ Ngày mùng 8 tháng 8 năm Đinh Hợi làm lễ an vị Phật.

II. BAN CHỨC SỰ HIỆN NAY :

Trụ trì

Thích Đạo Ứng

Quản chúng

Thích Quang Trí

Tri sựThích Hiện Quang

Tri khách

Thích Thái Tịnh

Tri khố Thích Phước hạnh
Tri viên Thích Hiện Đạo
Hương đăng Thích Hiện Quán

 
III. SỐ TĂNG CHÚNG HIỆN NAY: 30 vị

IV. THỜI KHÓA SINH HOẠT CỦA TĂNG CHÚNG: Theo thời khóa được ấn định chung cho các thiền viện.

V. THỜI KHÓA SINH HOẠT CỦA ĐẠO TRÀNG: Đạo tràng Phật tử sinh hoạt mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật. Sáng nghe pháp. Chiều ngồi thiền và nghe pháp.

Một số hình ảnh Thiền viện Hiện Quang


Chánh điện


Một khóa lễ chư tăng tại TV Hiện Quang


Tăng đường


Tăng đường


Đường xuống Vườn và suối.


Thất lá


Thất lá


Thất Thầy Trụ trì và tăng đường 
[ Quay lại ]