headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 23/02/2018 - Ngày 8 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
Đêm phổ trà tại TV Thường Chiếu (3-2-1992)

KHỔ VUI QUA MẮT NGƯỜI MÊ KẺ TỈNH


 

Giảng năm 2001
 

 

 tại: Thiền viện Trúc Lâm Đalat

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

File 01

12:34

01:79 MB

File 02

12:30

01:78 MB

File 03

11:07

01:59 MB

File 04

12:31

01:79 MB

File 05

13:30

01:93 MB

File 06

13:02

01:86 MB

File 07

10:10

01:45 MB

 

 

[ Quay lại ]