headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 16/12/2017 - Ngày 29 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Trở về

quenha

 

Chúc Tân  

 

Đi đâu rồi cũng trở về
Từ đời đến đạo cũng về về thôi
Về đời vướng víu tình thân
Về đạo giải thoát kiếp trần si mê

Quê đời lắm sự khen chê
Quê đạo chẳng chút nhiêu khê ta người
Trở về hai tướng ngọt ngào
Gọi mời ta bạn mau mau quay đầu

Trở về quê đạo nhiệm mầu
Mới là việc lớn hàng đầu của ta
Về quê tự tánh đúng là
Chốn nơi thanh tịnh bản nhiên thường hằng

Muốn về thì phải thực hành
Học Phật học pháp siêng năng chuyên cần
Giữ tâm thanh tịnh thuần thành
Mới mong đạt được hiệu năng trở về

Trở về trở về nhé bạn ơi!
Trở về ngay tại bây giờ tại đây

[ Quay lại ]