headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Thông báo giỗ Tổ lần thứ 39 - Cố Hòa thượng Thiện Hoa

Ngày 20 tháng chạp năm Tân Mão
 
 Nhằm ngày 13 tháng 01 năm 2012Giỗ Tổ lần thứ 39 của cố Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa sẽ được tổ chức tại Tổ đình Thiền 
Viện Thường Chiếu. Địa chỉ:

Số 1C- Phước Thái- Long Thành- Đồng Nai

Như thông lệ hàng năm, vào ngày 19 tháng chạp (nhằm ngày 12/01/2012) Chư Tăng, Ni và Phật tử từ các nơi đã huân tập đông đủ về Tổ đình để làm lễ cúng tổ.

Chương trình Lễ Giỗ Tổ lần thứ 39

Ngày 19 AL

Sáng

  6 giờ 30'

- Trang nghiêm đạo tràng

- Chư Tăng Ni và Phật tử tề tựu

Chiều

 18 giờ 30' - Khóa lễ Bát-nhã
19 giờ 00'

 

-Chư tôn đức Tăng Ni môn hạ Hòa thượng Trúc Lâm cùng toàn thể Phật tử dâng lễ cúng Tiên thường.

19 giờ 30'

 

-Thuyết giảng về công đức của Tổ sư – Thượng tọa Thích Thông Phương.

Ngày 20 AL

Chánh thức lễ Giỗ Tổ

Sáng

 7 giờ 00' - Chư Tăng Ni và Phật tử các nơi tề tựu
 8 giờ 00' - Khóa lễ cầu nguyện
 9 giờ 30' - Lễ cúng Phật
10 giờ 00'

- Lễ cúng Tổ

- Hòa thượng Trụ trì TV Thường Chiếu: Trùng tuyên lại lời dạy của Tổ và tuyên dương công đức cúng dường pháp bảo của các nhóm Phật tử.

 11 giờ 00' - Thọ trai
 12 giờ 00' - Hoàn mãn

 

[ Quay lại ]