headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 05/08/2020 - Ngày 16 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Lễ Khánh Tuế Sư Ông 2016 - PL 2560

chuctho00Sáng ngày 17 tháng 07 năm Bính Thân, (nhằm ngày 19/08/2016). Theo truyền thống tông môn, hàng năm sau mỗi mùa An cư-Kiết hạ, toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các Thiền viện, tự viện, thiền thất trực thuộc Thiền Phái Trúc Lâm - Việt Nam đã vân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thành kính đảnh lễ, vấn an và kính chúc sức khỏe Hòa thượng Ân Sư tròn 93 tuổi.

Hòa thượng trụ trì tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thay mặt đại chúng dâng lời tác bạch, chúc thọ lên Hòa thượng Ân Sư. Toàn thể đại chúng ai nấy điều hoan hỷ nhìn thấy Hòa thượng Ân Sư mạnh khỏe. Bằng tất cả tấm lòng thành, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thành tâm cầu nguyện Sư Ông được mạnh khỏe trụ thế dài lâu.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ.

- Hình  ảnh do Thầy Châu Quang cung cấp -

( Hình ảnh do PT Đăng Tuấn cung cấp )

<table border="1" bordercolor="#993300">
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho01.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho02.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho03.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho04.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho05.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho06.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho08.jpg" width="600" height="903"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <img border="0" src="/images/tintuc/082016/khanhtuesuong/chuctho09.jpg" width="600" height="399"></td>
    </tr>
</table>
<p><font face="Tahoma" size="2">- Hình&nbsp; &#7843;nh do Th&#7847;y Châu Quang cung c&#7845;p -</font></p>

[ Quay lại ]