headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 13/12/2017 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Nhập Thất - 2007

 Ngày 29 tháng 8 năm 2007, bốn Tỳ kheo Đắc Thành, Chí Khoan, Chí Thắng, Khả Nhuận đã mãn kỳ nhập thất 1 năm. Sáng nay quý Thầy tác bạch trình đại chúng chứng minh.
Một năm qua với tinh thần tin tiến tu học, quý Thầy không phút lơi là trễ nải công phu. Ai nấy cũng được niềm vui pháp lạc, và có nhiều kinh nghiệm trong công phu tu học của mình.
Khi sống một mình, trở về với chính mình mới biết con người chân thật của mình.

Và đợt nhập thất 1 năm tiếp theo gồm Tỳ kheo Đạo Khánh, Chí Châu, Khả Trí, Đạo Hạnh. Ai nấy cũng phấn đấu hạ thủ công phu tu học. Đại chúng Thường Chiếu mong chờ để chia sẽ niềm vui sau một năm quý Thầy nhập thất.

Hiện nay Thiền viện có một Tỳ kheo đang nhập thất 10 năm.

Xem tiếp...

HT Viện Trưởng về thăm Thường Chiếu

 Sau 20 ngày Hòa thượng về thăm Thường Chiếu. Hôm nay ngày 6 thàng 10 năm 2007, Hòa thượng về lại Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng . 
Chư Tăng Thường Chiếu quây quần bên Hòa thượng nghe Ngài chỉ dạy sách tấn tu hành. 

Xem tiếp...