headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 28/01/2023 - Ngày 7 Tháng 1 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

Lễ khai đại Hồng chung tại Thiền viện Thường chiếu

 Sáng mùng 4 tết Mậu Tý (nhằm ngày 10/02/2008) Chư Tăng Thiền Viện cùng nhóm Phật tử Tuệ Hiền và Từ Viên ( nhóm Phật tử phát tâm cúng dường chuông Từ) đã tiến hành làm lễ khai đại hồng chung (chuông Từ).

 Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ khai chuông

 

Xem tiếp...

Qúi Tăng, Ni và Phật tử về Thiền Viện chúc tết

 Sáng mùng 3 tết (nhằm ngày 09/02/2008),  quí Tăng Ni và Phật Tử đã về Thiền Viện Thường Chiếu đảnh lễ và chúc tết Hòa Thượng Trụ Trì, Thầy Phó Trụ Trì và Thầy Giáo Thọ. Dưới đây là một số hình ảnh

Xem tiếp...

Chúc tết thân mẫu Hòa thượng trụ trì Thiền Viện

 Chiều mùng 02 tết Mậu Tý (nhằm ngày 08/02/2008).  Chư tăng Thiền viện Thường Chiếu đến thăm và chúc tết thân mẫu Hòa thượng trụ trì Thiền Viện. Sư bà năm nay 88 tuổi và hiện đang tu tại khu ngoại viện của Thiền Viện Thường Chiếu.  Dưới đây là một số hình ảnh buổi viếng thăm.

 

Xem tiếp...

Một số hình ảnh sinh hoạt mùng 1 tết Mậu Tý

Sáng mùng 1 tết Mậu Tý (nhằm ngày 07/02/2008), Chư Tăng Thiền Viện đã tiến hành khóa lễ bát nhã để đón mừng xuân Di Lặc.Sau đó Chư tăng đến đảnh lễ và chúc thọ Hòa Thượng Trụ Trì


Dưới đây là một số hình ảnh sáng mùng 1 tết Mậu Tý tại Thiền Viện.

 

Xem tiếp...

Đón xuân về


 


Xem tiếp...

Lễ tất niên các Điệu Thường Chiếu

 Chiều ngày 03/02/2008 (nhằm ngày 27 tháng chạp Đinh Hợi).  Chư Tăng Thiền viện Thường Chiếu đã làm lễ tất niên và phát phần thưởng học kỳ I năm học 2007 - 2008 cho các Điệu của Thường Chiếu. Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Trụ trì Thiền Viện đã có đôi lời nhắn nhủ, động viên, sách tấn các Điệu học tập tốt, lao động giỏi, cũng như luôn nhớ đến công lao của các bậc Thầy và chư vị Thí chủ đã hộ trợ công sức, tiền bạc để các Điệu có được đủ điều kiện tới trường và tu học.

Xem tiếp...

An vị Chuông Từ

 Sáng ngày 03/02/2008, nhằm ngày 27 tháng chạp năm Đinh Hợi. Chư Tăng tại Thiền Viện Thường Chiếu  đã thỉnh Chuông Từ và an vị tại tháp chuông của Thiền viện. Đại Hồng Chung do nhóm phật tử Tuệ Hiền và Từ Viên phát tâm cúng dường.

 Dưới đây là một số hình ảnh di chuyển và an vị Chuông Từ.

Xem tiếp...

Phát sách làm quà cho qui Tăng  Ni, Phật Tử

 Nhân dịp Tăng Ni và Phật Tử xa gần về dự giỗ Tổ năm nay 20 tháng chạp Đinh Hợi, quí Thầy Cô thuộc thiền viện Thường Chiếu đã phát sách làm quà. Số sách này là do quí thầy, cô và phật tử phát tâm ấn tống và cúng dướng.

Danh sách phát đợt này bao gồm:

            1. Ra Khỏi Hầm Lửa - HT Thích Thanh Từ

            2. Tu Là Hiền - HT Thích Thanh Từ

            3. Chân tâm trực thuyết giảng giải - HT Thích Thanh Từ   

            4. Uyển Lăng Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ

            5. Diệu Nghĩa Kinh Pháp Hoa giảng giải - HT Thích Nhật Quang 

            6. Ý Tổ Sư Trên Đầu Ngọn cỏ - Chân Hiền Tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh phát sách (19-20 tháng chạp Đinh Hợi)

Xem tiếp...

Giỗ tổ lần thứ 35 cố HT Thích Thiện Hoa

 Sáng ngày 20 tháng chạp Đinh Hợi (26/01/2008).  Chư Tăng, Ni  do Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thích Thông Phương và Thích Thông Hiếu trụ trì dẫn kinh khai lễ cúng giỗ lần thứ 35 cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Sau nghi thức khai lễ toàn thể quí Tăng Ni và Phật tử cung nghênh Hòa Thượng Viện trưởng Trúc Lâm tại cổng thất ra để dâng hương, đảnh lễ, dâng trà cúng Tổ. Kế đó  Hòa Thượng trụ trì Tổ Đình Thường Chiếu đọc tiểu sử và công hạnh của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ cúng tổ.

Một số hình ảnh hoạt động trong ngày giổ tổ
 

Xem tiếp...

Hòa Thượng Tôn Sư về dự giỗ Tổ

 Sáng ngày 18 tháng chạp năm Đinh Hợi  (25/01/2008) Chư Tăng Ni Thiền Viện Thường Chiếu cung đón Hòa thượng Tôn Sư từ Thiền viện Trúc Lâm về dự giỗ Tổ cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa.

Dưới đây là một số hình ảnh cung đó  Hòa Thượng Tôn sư.

Xem tiếp...

Phát quà tại TV. Thường Chiếu

 Nhân dịp xuân Mậu Tý sắp đến, sáng ngày 23 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm Đinh Hợi). Thiền viện Thường Chiếu đã trao tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo sống tại địa phương. Số quà trao tặng lần này do quí phật tử của Thiền viện phát tâm đóng góp. 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi phát quà.

Xem tiếp...