headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 19/05/2024 - Ngày 12 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Buông xuống đi !

 Nghiêm Vương Tôn Giả hiệu Thiện Tín là đệ tử của Triệu Châu. Một hôm Sư hỏi Triệu Châu:

- Một vật chẳng đem đến thì thế nào ?

Triệu Châu bảo:

- Buông xuống đi !

Sư thưa:

- Đã là một vật chẳng đem đến buông cái gì ?

Triệu Châu bảo:

- Buông chẳng được thì nên gánh đi.

Qua chuyện này, Ngài Huệ Nam có làm bài tụng:

                    Nhất vật bất tương lai

                    Kiên đầu đảm bất khởi

                    Ngôn hạ hốt tri phi

                    Tâm trung vô hạn hỷ

                    Độc ác ký vong hoài

                    Xà hổ vi tri kỷ

                    Quang âm cư bách niên

                    Thanh phong du vị dĩ.

             Dịch:

                    Một vật chẳng đem đến

                    Trên vai gánh chẳng kham

                    Qua lời chợt biết lối

                    Trong tâm vui vô vàn

                    Lòng quên các độc ác

                    Cọp rắn làm bạn mình

                    Thời gian trăm năm lẻ

                    Gió mát vẫn còn nguyên.

Bình:

Ngài Huệ Nam tuy là người sau, cách nhiều đời mà vẫn tương thông người trước. Ngài đã biết rõ chỗ vì người của Triệu Châu. Kẻ đến hỏi đã mang gông mà còn quảy môi lưỡi. Tiếc thay đương sự chẳng nhận ra. Ngài Huệ Nam qua lời chợt biết lỗi. Lỗi tại chỗ nào?

- Buông !

Lòng Ngài Huệ Nam thư thái nhẹ nhàng. Ngài đã quên các loài độc ác, cùng cọp rắn làm bạn mình. Sao kỳ vậy?

Người đã thôi rồi đa mang nghiệp chướng ẩn chốn cùng cốc sơn lâm mà làm bạn với thú rừng. Ngày qua tháng lại thong thả huân tu.

Dù thời gian trên thế kỷ, giữa mình và người xưa, Ngài vẫn thấy lời kia là làn gió mát. Lời ấy vẫn còn nguyên. Vẫn rõ ràng giữa hoa ngàn cỏ dại.

 Lời gì ? - Buông !

[ Quay lại ]