headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 26/02/2018 - Ngày 11 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
Đêm phổ trà tại TV Thường Chiếu (3-2-1992)

Liên hệ

           Thầy Thích Đạo Huy
  Số 1c, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.
  061.354.2631

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Quay lại ]