headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 17/12/2017 - Ngày 30 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Chương trình lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN VÀ LỄ TỰ TỨ

Tại THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

PL 2552 - 2008

Ngày 14 AL
 

 18 giờ 00 :   Khóa lễ Bát Nhã.
 19 giờ 30 Chư Tăng tọa thiền đón Vu lan.
                     Phật tử các nơi về Lễ phật.

Ngày 15 AL

 06 giờ 00 :  Tiểu thực.

 07 giờ 00 : Chư Tăng, Ni trong tông môn các nơi tề tựu về Tổ đình Thường Chiếu.

 08 giờ 30 : Hòa thượng Trụ trì thiền viện thuyết giảng chủ đề Vu Lan.

 11 giờ 00 : Cúng dường trai tăng (Phật tử DIỆU PHƯƠNG -  AN HẠNH cùng các Phật tử trong và ngoài nước cúng dường tịnh tài và tịnh vật cho trên một ngàn hai trăm Tăng, Ni nhân dịp lễ Vu Lan năm nay tại Thiền Viện Thường Chiếu)
 13 giờ 00 : Lễ Tự tứ.

 17 giờ 00 : Hoàn mãn.

[ Quay lại ]