headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 15/06/2024 - Ngày 10 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

CHÚC THỌ THẦY


CHÚC THỌ THẦY

Nam-mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni

 Kính ngưỡng bạch thầy, kính bạch chư tôn thiền đức hiện tiền, hôm nay là ngày 27 tháng 07 năm Mậu Tý, trước bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con đầy đủ duyên lành, xin được đảnh lễ thầy, kính dâng lên lời tác bạch.

Nam mô Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Cung kính bạch thầy, hôm nay là ngày khánh tuế thầy, ngày chúng Tăng vừa tự tứ, ngày mười phương chư Phật hoan hỷ, và mùa Vu-lan báo hiếu còn đọng lại trong người con Phật, cũng là ngày vui chung của toàn thể huynh đệ chúng con. Chúng con đồng quỳ dưới chân thầy, hướng về thầy thành tâm cung kính đảnh lễ, mừng thầy vừa tròn thêm một tuổi đạo, chúng con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, thầy sống lâu, trí tuệ thầy viên mãn, trên con đường Phật sự giáo hóa chúng sanh luôn được thuận lợi.

Kính bạch thầy, huynh đệ chúng con tự nghĩ, duyên lành hội đủ, chúng con được nép mình dưới ánh hào quang của chư Phật, nhờ phúc trí thanh tịnh của Hòa thượng tông sư, nhờ oai đức từ bi của thầy mà huynh đệ chúng con yên ổn hòa hợp tu học dưới ngôi Tam bảo Thường Chiếu này. Thầy đã đang và sẽ dìu dắt chúng con thực hành con đường thiền Phản quan tự kỷ, là soi lại chính mình, mà Sư ông đã nhen nhúm gầy dựng khôi phục lại từ nhiều năm qua. Ngày nay dòng thiền Trúc Lâm bừng dậy, tuôn chảy mạnh trên mảnh đất Việt Nam, không những thế mà lan rộng ở hải ngoại. Thầy là người giữ gìn giềng mối thiền tông, tiếp độ hậu lai, làm chỗ quy hướng cho hàng tăng ni Phật tử chúng con nương tựa tu học.

Năm nay tuổi thầy 66, lại già hơn những năm trước, tóc thầy lại bạc thêm, như để báo hiệu tiến trình lão hóa của cơ thể, trong khi đó Phật sự của thầy lại đa đoan, mỗi lúc lại tăng. Từ việc Giáo hội bên ngoài và trực tiếp điều hành bên trong nội chúng, thầy đảm đang gánh vác mọi việc và hướng dẫn cho chúng con tu học, thầy lo cho chúng con từ vật chất lẫn tinh thần. Gương hạnh của thầy chúng con làm sao quên được. Chúng con cần phải học theo, cần phải nỗ lực thêm, và tự nguyện sống cuộc đời thanh tịnh hòa hợp hầu đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người.

Kính bạch thầy, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hàng hậu học chúng con nhân ngày khánh tuế thầy, mùa báo hiếu trở về với người con Phật, ngày mười phương chư Phật hoan hỷ, hòa niềm vui chung, chúng con kính lễ mừng Khánh Tuế chúc thọ thầy. Đó cũng là tấm lòng của chúng con nghĩ đến thầy, và cũng để huynh đệ chúng con có cơ hội gần gũi bên thầy, quỳ dưới chân thầy, với tất cả tâm thành quý kính của chúng con dâng lên thầy. Thầy đã thương tưởng dìu dắt chúng con vượt qua bến mê tiến về bờ giác. Ân nghĩa ấy chúng con làm sao có thể nói hết được.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Thật vậy, hàng hậu học chúng con đã lang thang trong muôn kiếp luân hồi với chuỗi dài vô tận, khổ đau với mọi hình thức khác nhau, hôm nay biết được đường trở về nhà, có nơi nương tựa, lòng mừng vô hạn, dòng sanh tử cũng từ đây mà cắt đứt. Đó là duyên lành với Tam bảo, do đó chúng con cần phải tự khắc tự hứa nơi lòng là sống cuộc đời thanh tịnh hòa hợp giác ngộ giải thoát để khỏi phụ lòng Sư ông và thầy đã đem hết tâm lực, trí lực chỉ dạy dìu dắt cho chúng con. Với lòng chí thành này ngưỡng mong thầy chứng minh cho.

Kính bạch thầy, tuy rằng chúng con đã nỗ lực hết sức, song nghiệp lực tập khí của mỗi người không đồng, do vậy có những lúc chúng con bị bất giác tạo nhiều điều lỗi lầm, làm phiền đến thầy. Hôm nay nhân ngày Phật hoan hỷ, ngày Khánh tuế chúc thọ thầy, tất cả chúng con xin cúi đầu, thành tâm Sám hối, nguyện sửa đổi những lỗi lầm đã vi phạm dù vô tình hay cố ý, để mỗi ngày tu hành được tiến bộ hơn.

Lại một lần nữa, huynh đệ chúng con nhất tâm, cầu chúc sức khỏe thầy thêm nhiều, trí tuệ thầy được viên mãn, thầy sống lâu, hạnh nguyện lợi tha của thầy không dừng trụ. Chúng con cũng không quên, xin được cầu chúc cho bà Năm, thân mẫu của thầy được khỏe mạnh, ít bệnh sống lâu, người có công nuôi dưỡng thầy từ thuở nhỏ, người đã trọn đời hy sinh cho thầy, gần gũi bên thầy và chúng tăng suốt khoảng thời gian còn lại của tuổi già. Chúng con thành tâm kính chúc chư tôn thiền đức hiện tại, tăng phước, tăng thọ, bồ đề tâm viên mãn, sở nguyện viên thành.

Cuối cùng, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con nhất tâm hướng về thầy, cầu thỉnh trên thầy thương xót chỉ dạy pháp yếu, để chúng con nương theo lời chỉ dạy của thầy tu hành tinh tiến cho được kết quả hiện tại và mai sau, ngưỡng mong thầy hoan hỷ hứa khả cho.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát ma-ha-tát.

[ Quay lại ]