headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

LỜI PHÁT NGUYỆN HỘ TRÌ CÔNG TÁC XÂY DỰNG

LỜI PHÁT NGUYỆN HỘ TRÌ CÔNG TÁC XÂY DỰNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC

CỦA ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư, người đã dày công tu tập và tái tạo đời sống tinh thần cho chúng con,

Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng Lãnh đạo Giáo Hội Phật giáo Tỉnh Đồng Nai,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Ban Đại Diện Phật giáo Huyện Long Thành và địa phương,

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, cùng chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quí vị Đại Diện Chánh Quyền các cấp và địa phương sở tại,

Kính thưa chư pháp hữu gần xa,

Thưa liệt quí vị,

Hôm nay thật là một phúc duyên vô cùng to lớn đối với hàng Phật tử chúng con, huynh đệ được cùng nhau xum họp trong ngôi nhà Phật pháp, được đứng trong hàng đệ tử của Hòa thượng Ân sư, núp mình dưới bóng từ quang của Ngài và chư tôn đức, mà phát tâm quy hướng Tam bảo, phát tâm tu tạo các công đức lành.

Chúng con nhớ lại những năm tháng dong ruổi trong cát bụi phù sinh, làm khách phong trần mà tự cảm thương cho thân phận cùng tử của mình. Cả một đời bị phiền não bủa vây, tâm tư loạn động với bao nhiêu toan tính muộn phiền, cũng có lúc sức cùng lực tận, chúng con thật vô cùng lo lắng sợ hãi, không biết trông cậy vào ai! Mai nhờ có chiếc phao Phật pháp, vớt chúng con ra khỏi biển mê, đưa về bờ giác. Chúng con nghĩ nếu không có Phật pháp, không gặp chư tôn đức, không biết cuộc đời của chúng con sẽ ra sao? Âu cũng nhờ chút duyên lành đời trước nên ngày hôm nay hàng Phật tử chúng con mới được quỳ dưới chân chư tôn đức, nguyện một lòng quay gót trở về, thôi kiếp lữ khách tha phương. Từ đây theo thầy học đạo, siêng tu ba nghiệp, phụng sự Tam bảo để đền ân Phật Tổ.

Chính vì thương tưởng hàng Phật tử chúng con còn nhiều mê muội, cần có nơi nương tựa, có nơi trở về sau những năm tháng bôn ba dong ruổi, mà Hòa thượng Ân sư và chư tôn đức đã mở rộng lòng từ, chẳng ngại tuổi cao sức yếu, Phật sự bộn bề, đứng ra nhận lãnh sự phát tâm hỷ cúng miếng đất này để kiến tạo thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, khai phát hóa độ cho Tăng Ni tứ chúng, trong đó có Phật tử chúng con. Ân đức này thật không biết nói sao cho vừa, không biết lấy gì đền đáp cho cân, Phật tử chúng con chỉ biết nép mình dưới sự chỉ dạy bảo ban của chư tôn đức, nguyện đồng lòng hộ trì Tam bảo. Huynh đệ chúng con kẻ công người của, hằng tâm hằng sản, chung vai sát cánh bên cạnh chư tôn đức, để hoàn thành Phật sự chung này, vì lợi ích của chúng con nói riêng và lợi ích của cộng đồng xã hội nói chung. Đem lại một đời sống đạo đức tâm linh cho người Phật tử Việt, người dân Việt vốn đang rất cần đến gia sản tinh thần quý giá này, giữa cuộc đời lắm nổi thăng trầm.

Chúng con còn nhớ Hòa thượng Ân Sư đã dạy: Tăng Ni và Phật tử là hai chúng đệ tử không thể thiếu của đức Như Lai, không thể lìa nhau mà phải nương tựa vào nhau để làm nền tảng cho Phật pháp, vững mạnh Tăng già. Chư tôn đức Tăng Ni lấy đức tu để khai hóa dẫn dắt Phật tử chúng con trên con đường chánh pháp. Hàng Phật tử tại gia cư sĩ chúng con nguyện một lòng hộ trì Tam Bảo và vâng theo sự chỉ giáo của chư tôn đức, nỗ lực tu tập để hết khổ được vui. Hơn nữa “Tốt đời, đẹp đạo” vốn là phương châm của người Phật tử Việt Nam hiện nay, góp phần làm thăng hoa đời sống tâm linh của người dân Việt, xây dựng xã hội đất nước trên nền tảng đạo đức và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Giờ này, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và ấm áp đạo tình, toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm phát nguyện bằng khả năng của mình, chúng con sẽ đồng tâm hợp lực kẻ góp công, người góp của, cùng chư tôn đức xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức cho đến khi hoàn thành viên mãn. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng đến chứng minh gia hộ cho lòng thành của chúng con.

Sau cùng chúng con kính nguyện Tam bảo gia bị cho Hòa thượng Ân sư, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong ban Quản Trị Thiền phái Trúc Lâm, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư tôn đức Tăng Ni tứ đại nhu hòa, phúc trí nhị nghiêm, quí Ngài sống lâu nơi đời để dìu dẫn chúng sanh và chúng con trên con đường Phật pháp. Cúi mong chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni Trưởng, Ni sư cùng chư tôn đức Tăng Ni từ bi chứng minh nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 

[ Quay lại ]