headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC


LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC

Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng Lãnh đạo Giáo Hội Phật giáo Tỉnh Đồng Nai,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Ban Đại Diện Phật giáo Huyện Long Thành và địa phương,

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, cùng chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quí vị Đại Diện Chánh Quyền các cấp và địa phương sở tại,

Kính thưa toàn thể quý Phật tử,

Thưa liệt quí vị,

Phật giáo Việt Nam hiện nay đang hòa cùng dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển hơn lên trong mọi lĩnh vực. Điều này chúng ta thấy rất rõ qua sự hình thành của các thiền viện, tự viện, các trường Phật học, các đạo tràng tu tập của quý Phật tử khắp nơi trong nước. Tăng Ni tứ chúng đầy đủ thuận duyên để thực hiện tâm nguyện của mình, nuôi dưỡng và phát huy đời sống đạo đức tâm linh ngày một sung mãn hơn. Những biến chuyển này cho thấy sự quan tâm trước nhất là của các nhà Lãnh đạo Quốc gia, Lãnh đạo các cấp chánh quyền, đã ý thức được tầm quan trọng về đời sống tâm linh, nền tảng đạo đức của dân tộc.

Và vì thế, hơi thở của Phật giáo đã hòa quyện cùng hơi thở của dân tộc từ nghìn xưa cho đến nghìn sau. Bởi vì đời sống vật chất và đời sống tinh thần không thể tách rời nhau, mà phải song hành cùng thăng hoa thì cuộc sống con người mới an vui hạnh phúc, đất nước mới thanh bình, nhân dân mới an cư lạc nghiệp. Do đó sự có mặt, tồn tại và gắn bó của Phật giáo trong lòng dân tộc là một sự thực hiển nhiên, không thể thiếu mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông.

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ra đời như một nhân duyên đã được ấp ủ từ sự tu tập và chuyển hóa của chư Tăng Ni cũng như quí Phật tử. Tuy nhiên, đại sự sẽ không thành nếu không có trí tuệ, tâm hạnh của Hòa thượng Ân sư, của chư tôn đức trong Giáo Hội, trong thiền phái Trúc Lâm, đặc biệt sự hỗ trợ quan tâm giúp đỡ của Chánh quyền các cấp và sau cùng là sự có mặt, đồng tâm hợp lực của chư tôn đức Tăng Ni cũng như quí Phật tử gần xa.

Trong bầu không khí trang nghiêm, đạo vị, chư tôn đức Tăng Ni và tất cả quí Phật tử đã dị khẩu đồng âm, nhất tâm nguyện cầu cho Phật sự này sớm được viên thành, lại được Hòa thượng Cố Vấn Ban Quản Trị Thiền phái Trúc Lâm từ bi ban huấn từ, nhiệt thành mong mỏi cho Phật sự này được thành tựu tốt đẹp. Thật không có gì quý báu và xúc động hơn!

Chúng con xin được thay mặt Ban Tổ Chức đê đầu đảnh lễ bái tạ, cảm niệm công đức của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư tôn đức Tăng Ni đã niệm tình chiếu cố và quang lâm về đây chứng dự buổi lễ cầu nguyện mừng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ra đời hôm nay. Nguyện từ lực Tam bảo gia hộ cho quí Ngài tứ đại nhu hòa, thân tâm thường lạc, quí Ngài luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sanh và chúng con trên vạn nẻo tử sinh.

Chúng tôi xin được gởi đến quý vị Lãnh đạo cấp thẩm quyền, Lãnh đạo địa phương sở tại lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi. Xin được kính chúc sức khoẻ quí vị và rất mong quí vị luôn quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong những Phật sự chung, đem lợi ích đến cho đất nước và xã hội chúng ta hôm nay cũng như mai sau, trong tinh thần đoàn kết, đạo pháp và dân tộc.

Sau cùng chúng tôi xin được cảm tạ tri ân sự có mặt của quí Phật tử gần xa. Kính chúc quí vị tâm Bồ-đề kiên cố, vạn sự kiết tường như ý. Nguyện tất cả chúng ta, những người con Phật đồng hạnh, đồng tu, mãi mãi là bạn pháp, cùng dìu dẫn nhau tu tập cho đến ngày viên mãn Phật đạo mới thôi.

Kính bạch quí Ngài,

Thưa liệt quí vị,

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song Ban Tổ Chức chúng con không sao tránh khỏi những sơ suất tất yếu, trong một điều kiện sơ khai như vầy. Ngưỡng mong quí Ngài từ bi lượng thứ cho.

Một lần nữa chúng con xin được đê đầu đảnh lễ bái tạ. Kính mong Phật sự xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, sớm được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 

[ Quay lại ]