headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 15/08/2018 - Ngày 5 Tháng 7 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

Nghiệp dẫn chúng sanh

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

10:35

10.16 MB

File  02

11:26

10.98 MB

File  0310:5110:42MB
File  0411:5311:41MB
File  0509:5709:55MB
File  0607:5007:52MB
File  0708:2208:04MB
[ Quay lại ]