headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/10/2018 - Ngày 15 Tháng 9 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Tu hành có chuyển được nhân quả

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:18

12.10 MB

File  02

10:55

10.00 MB

File  0313:1012:00 MB
File  0411:3910:60 MB
File  0508:2307:68 MB
[ Quay lại ]