headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 05/08/2020 - Ngày 16 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

HƯƠNG ĐỜI CÒN LƯU

banam

 

Cư sỹ Trí hải   

thành kính cúng dường giác linh Sư Bà  thân mẫu Hòa Thượng Thường Chiếu

 

Mộng trần gá mộng ngót trăm năm,
Ươm đóa hoa dâng vạn lối thầm!
Vách đất hằng tin nơi tánh Phật,
Nếp nghèo luôn sống giữa nguồn Tâm.
Thong dong lại sẵn nghìn duyên trước,
Tự tại thì đây mỗi bước trần!
Nguyện mãn đường sen cười vỡ mộng,
Lưu đời thạch trụ chấn tòng lâm!

[ Quay lại ]