headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 05/08/2020 - Ngày 16 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Thấy nghe cảm xúc

trangram

 

Huỳnh Thanh   

 


Thấy nghe cảm xúc… có xưa nay
Vì bởi sắc thinh… lôi kéo hoài
Cho nên diệu dụng thành hư vọng
Sinh tử buồn vui mãi trượt dài

Tự tánh bổn lai sáng rỗng rang
Vô minh bất giác cứ buộc ràng
Trí tuệ nở bừng hoa giác ngộ
Mới hay mọi sự rất đổi an

 

[ Quay lại ]