headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 22/09/2017 - Ngày 3 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường


THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức


ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

  + Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).

 + Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh
                          Đồng Nai.


 + Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại : Văn phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Nai, ấp Nhất Hòa,

                                                         xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

  + Điện thoại:‎ 0251-3950956 ( 7g30 sáng -11g30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6).

    new1.Hồ Sơ Thọ Giới icon down

    new2.Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch icon down

    new3. Đơn Phát Nguyện Xuất Gia icon down

    new4.Đơn Xin Thọ Giới icon down

    new5.Đơn Đăng Ký Thọ Giới Bồ Tát icon down

    new6.Bài Thi Thọ Giới icon down

    new7. Chương Trình Đại Giới Đàn Pháp Loaicon down

    new8.Nội Quy Đại Giới Đán Pháp Loa icon down

Lưu ý:
1. Các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong tông môn phát tâm thọ Bồ Tát Giới, xin vui lòng đăng ký với Thầy Đạo Huy qua địa chỉ email:
thichdaohuy@yahoo.com.

2. Quý Phật tử in mẫu đơn đăng ký thọ giới bồ tát, ghi đầy đủ thông tin, khi đến thọ giới nộp cho ban tổ chức tại TVTL Trí Đức.

Sododuongdi7

BBT Kính Thông Báo

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:04

12:26 MB

File  02

10:52

10:19 MB

File  03

16:15

15:24 MB

File  04

14:37

13:71 MB

File  05

11:59

11:25 MB

File  06

11:06

10:41 MB

File  07

14:26

13:54 MB

File  08

10:14

09:59 MB

File  09

10:26

09:79 MB

File  10

15:45

14:76 MB

File  11

13:41

12:83 MB

File  12

15:06

14:17 MB

File  13

15:25

14:46 MB

File  14

14:33

13:64 MB

File  15

12:00

11:26 MB

File  16

13:15

12:42 MB

File  17

12:37

11:84 MB

File  18

10:37

09:96 MB

File  19

10:01

09:40 MB

File  20

14:44

13:82 MB

File  21

11:45

11:02 MB

File  22

14:57

14:01 MB

File  23

11:07

10:43 MB

File  24

15:53

14:90 MB

File  25

23:20

21:88 MB

File  26

20:21

19:09 MB

File  27

19:10

17:98 MB

File  28

15:42

14:73 MB

File  29

20:07

18:86 MB

File  30

20:33

19:27 MB

File  31

18:25

17:27 MB

File  32

19:55

18:68 MB

File  33

19:09

17:96 MB

File  34

20:53

19:58 MB

File  35

18:08

17:03 MB

File  36

19:47

20:11 MB

File  37

17:21

16:27 MB

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

 

[ Quay lại ]