headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Phẩm Sân Hận: 8- Lục Quần Tỳ Kheo

Giữ thân đừng phẫn nộ ...
 
 Câu chuyện này xảy ra khi Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Lục quần Tỳ-kheo.
 
 Ngày nọ, nhóm Lục quần Tỳ-kheo mang guốc gỗ, hai tay cầm gậy khua lóc cóc, đi lên đi xuống rầm rầm trên một phiến đá. Phật nghe tiếng lốp bốp, mới hỏi Ngài A-nan:
 
 - Này A-nan! Tiếng gì thế?

Tôn giả thưa:

- Bạch Thế Tôn, Lục quần Tỳ-kheo mang guốc gỗ, đi tới đi lui nên gây ra tiếng ấy.

Nghe thế, Phật dạy:

- Một Tỳ-kheo phải kiểm soát tư tưởng, lời nói, và hành động của mình.

Ngài nói kệ:

    (231) Giữ thân, đừng phẫn nộ,
             Phòng thân, khéo bảo vệ,
            Từ bỏ thân làm ác,
            Với thân, làm hạnh lành.

    (232)  Giữ lời, đừng phẫn nộ,
              Phòng lời, khéo bảo vệ
             Từ bỏ lời thô ác,
              Với lời, nói điều lành.

    (233) Giữ ý đừng phẫn nộ,
            Phòng ý, khéo bảo vệ,
            Từ bỏ ý nghĩ ác,
            Với ý, nghĩ hạnh lành.

    (234) Bậc trí bảo vệ thân,
            Bảo vệ luôn lời nói,
            Bảo vệ cả tâm tư,
            Ba nghiệp khéo bảo vệ.


 


 

[ Quay lại ]