headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 19/05/2024 - Ngày 12 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Phẩm Ðạo: 4-Vô Ngã

Tất cả pháp vô ngã ...
 

 Cùng một câu chuyện trên, Phật nhận thấy các thầy từng quán về Vô Ngã trong năm trăm kiếp, Ngài dạy:
 
 - Này các Tỳ-kheo, các uẩn đều không cố định, và đều không thực.
 
 Ngài nói kệ:

 (279) Tất cả pháp vô ngã,
        Với tuệ quán thấy vậy,
        Ðau khổ được nhàm chán,
        Chính con đường thanh tịnh.

 

[ Quay lại ]