headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Câu hỏi : Trong gia đình con, ba mẹ chồng đều có thờ Phật, thờ bà độ mạng,

Câu hỏi : Trong gia đình con, ba mẹ chồng đều có thờ Phật, thờ bà độ mạng, thờ ông bà … Cung kính đều đặng mỗi ngày vào ngày rằm, mồng một hàng tháng và cũng sống tốt. Hay giúp đỡ mọi người, sống lương thiện. Nhưng không chịu đọc kinh sách Phật. Cả hai, năm nào cũng đi cầu bà chú xứ, bà Tây ninh, cung đình, xin xăm và rất tin vào cái xăm. Năm nào cũng cúng sao giải hạn, hễ cần việc gì thì vẫn vái tứ phương, cũng tạ lễ … Nói chung là mê tín. Cúng kiến như đạo bà la môn và xem tivi suốt ngày …

Xem tiếp...

HỎI: Sáu căn là duyên hợp hư giả...

HỎI: Sáu căn là duyên hợp hư giả. 6 trần cũng là duyên hợp hư giả. Vậy làm sao 6 căn dính với 6 trần được ? Có phải nó chỉ duyên hợp chạm nhau không ?

ĐÁP:
 Sáu căn là:  Mắt, Tai, Mũi , Lưỡi , Thân và Ý.
 Sáu trần là:  Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.
 Theo ngài Hiền Thủ, Tổ thứ ba tông Hoa Nghiêm, thì với nghiệp thức của con người, khi mắt thấy sắc không phải chỉ có mắt và sắc, mà là duyên hợp của 10 thứ :

Xem tiếp...

Câu hỏi: Ngày nào con cũng tụng đọc bài kinh Bát Nhã...

Hỏi: Ngày nào con cũng tụng đọc bài kinh Bát Nhã sau mỗi thời ngồi thiền.  Con cũng hiểu được đôi chút ý nghĩa bài kinh nhưng chưa được thấm. Con kính mong quí Thầy, Cô cho con bài giảng về bài kinh Bát Nhã để con được thâm nhập sâu hơn. Kinh tri ân qúy Thầy Cô - Diệu Trí.


Đáp: Mở đầu, Tâm kinh có nói : “Bồ tát Quán tự tại hành sâu bát Nhã ba la mật đa, soi thấy năm uẩn đều không …”. Khi nào Diệu Trí thấy được 5 uần : Sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình đều không, đó là lúc Diệu Trí thâm nhập được tâm kinh đúng nghĩa nhất.

Xem tiếp...

Câu hỏi: Ông bà con mất đã lâu...

Hỏi:  Ông bà con mất đã lâu nhưng đến giờ gia đình con vẫn còn đốt giấy tiền vàng mã. Con khuyên hoài mà không được. Vi con nghe nói trong vòng 49 ngày tụng kinh và cúng trai tăng để cầu cho vong linh được siêu thoát rồi thi đâu còn ở đây đâu mà xài. Vậy đốt như thế có ích lợi gi không ? Theo con nghĩ đốt như vậy vừa phí tiền mà Ông, Bà mình cũng không xài được đúng không. Xin quí Thầy từ bi giải thích rõ giùm con.

Đáp: Người chết tùy theo nghiệp nặng hay nhẹ mà đầu thai vào sáu đường, không dứt khoát trong vòng 49 ngày là phải đầu thai. Trong kinh Địa Tạng, chỉ thấy khuyên : Gia đình người chết nên gìn giữ trai giới thanh tịnh, cúng dường cho chư Tăng Ni, hồi hướng cho người chết. Không thấy nói đến việc đốt giấy tiền vàng mã v.v… Tuy nhiên, đó là một tập tục được truyền thừa đã lâu đời. Vì thế rất khó bỏ.

Xem tiếp...

Câu Hỏi: Nhà đệ ở Nha Trang nhưng đệ lại quy y ở Thường Chiếu...

Hỏi: Cho đệ hỏi: Nhà đệ ở Nha Trang nhưng đệ lại quy y ở Thường Chiếu. Công việc không cho phép đệ ở lâu, chỉ ở được vài ngày sau khi quy y. Bây giờ đệ muốn tiếp tục tu thiền, vậy mong sư phụ và các huynh chỉ cho đệ cách tu thiền ở tại gia, và khi đệ muốn vào thiền viện trong dịp hè (vì đệ chỉ rãnh lúc hè) thì có cần giấy tạm vắng không ạ ? Chân thành cảm ơn ban biên tập.

Đáp: Đệ không nêu rõ hiện nay Đệ đang làm gì, việc tu hành của Đệ hiện nay ra sao, nên đây chỉ nêu chung chung. Đệ cứ tùy duyên tùy lực của mình mà làm.

Xem tiếp...