headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Chương Trình Lễ Khánh Thành TVTL Trí Đức

Chương Trình

 LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC

(12-13 tháng chạp Canh Dần nhằm 15-16/01/2011)

Ngày 12-12 AL

(15/01/2011)

Sáng 7 giờ 30:

 - Cung đón Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni ban Quản Trị
    Thiền phái Trúc Lâm.
 - Chào mừng quí quan khách và chư Phật tử.

Chiều 13 giờ 30:

  - Khai kinh cầu nguyện.

Tối 17 giờ 30:

 - Đêm văn nghệ cúng dường mừng Lễ Khánh thành
    thiền viện Trúc Lâm Trí Đức
do nhóm nghệ sĩ Phật
    tử TP. Hồ  Chí Minh trình diễn.

Ngày 13-12 AL

(16/01/2011)

 

  +  Sáng 7 giờ 30:

  - Cung nghinh Hoà thượng Tôn sư chứng minh.
  - Cung nghinh chư tôn giáo phẩm Lãnh Đạo Giáo hội,
    chư Tôn Đức Tăng Ni.
  - Tiếp đón Quan khách, chư vị Lãnh Đạo Chánh
     quyền các cấp và sở tại cùng toàn thể đạo tràng
     chư  Phậttử.

  +  Sáng 8 giờ 30:  Lễ chính thức 

  - Niệm Phật
  - Tuyên bố lý do.
  - Giới thiệu thành phần tham dự.
  - Diễn văn Khánh thành.
  - Báo cáo công tác xây dựng.
  - Cảm tưởng của Đại diện Phật tử.
  - Phát biểu của quan khách Lãnh đạo.
  - Đạo từ của Hoà thượng Chứng minh.
  - Cắt băng khánh thành.
  - Lễ cầu nguyện An Vị Phật.
  - Cảm tạ của Ban tổ chức.
  - Hồi hướng bế mạc

  +  Sáng 10 giờ:  

 - Thiết trai cúng dường

 +  Chiều 13 giờ:
  - Phát quà cho bà con nghèo


 Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại:

061 3700 497

0903 142 142

Sơ đồ đường đi

 

[ Quay lại ]