headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ

------------------

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư,

Ngưỡng bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng Tọa hàng Giáo phẩm Trung ương, Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai, Huyện Long Thành và địa phương,

Ngưỡng bạch Hòa thượng Viện Trưởng TV. Trúc Lâm Trí Đức,

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, quí Ni trưởng, Ni sư, cùng chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện,

Kính thưa quí vị Đại Diện Chánh Quyền các cấp và địa phương sở tại,

Kính thưa chư pháp hữu gần xa,

Thưa liệt quí vị,

Hôm nay thật là một phúc duyên vô cùng to lớn cho hàng Phật tử chúng con, trước Phật đài nghiêm tịnh, toàn thể chúng con đồng quỳ dưới chân quí Ngài, nép mình dưới bóng từ quang của Hòa thượng Ân sư, kính mừng Đại lễ Khánh thành thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.

Nhớ lại cách đây hơn 2 năm, cũng nơi mảnh đất này, cảnh vật hết sức lạnh lẽo. Rừng điều và cao su bạt ngàn hoang vắng mỗi khi chiều về. Chúng con chưa bao giờ dám tới lui nơi đây mặc dù đã sở hữu khu đất này từ trước. Thế rồi nhờ giáo pháp vi diệu, nhờ ân đức của Hòa thượng Ân sư và Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, chúng con dần dần quy hướng Tam bảo, quy hướng về con đường tu tập. Ngôi đại già lam ngày hôm nay với bóng dáng của chư Tăng Ni, với hồi chuông tiếng mõ trầm ấm ngày đêm, đã thổi hồn Phật pháp vào trong từng ngọn cỏ cành cây, vào trái tim của những người Phật tử nghèo khó nơi đây. Chánh báo này, Y báo này có được là nhờ lòng từ của quý Ngài, đã cảm hóa hàng Phật tử chúng con biết phát tâm tu tập và phát tâm cúng dường.

Chúng con thầm nghĩ nếu không gặp Phật pháp, không gặp Ân sư, không biết chúng con sẽ trôi dạt về đâu, sẽ tạo thêm những nghiệp tập gì nữa? Thật đáng sợ! Là những Phật tử doanh nhân, nhờ quy y Tam bảo, vâng lời Phật dạy chúng con biết làm lành lánh dữ, thương yêu và giúp đỡ bao người nghèo khó, chuyển hóa ba nghiệp tham sân si của mình. Nhờ thế cuộc sống nội tâm của chúng con đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Phật pháp vì thế trở thành mầu nhiệm đối với hàng Phật tử chúng con, cũng là góp phần không nhỏ cho việc cải thiện xã hội, cải thiện đời sống văn minh đạo đức của mọi người.

Chúng con tự biết mình phước mỏng nghiệp dày, nên cố gắng gieo duyên với Tam bảo được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Thật sự từ những phút ban đầu, chúng con không biết mình có thể hộ pháp được tới đâu. Chúng con vô cùng lo lắng, vô cùng kính thương Hòa thượng Viện Trưởng khi thấy tuổi Thầy đã lớn, sức khỏe đã kém, Phật sự lại đa đoan, nhưng Thầy một lòng vì Phật pháp, vì hàng Phật tử chúng con, đứng ra gánh vác Phật sự to lớn như vầy, khi nền kinh tế hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ chính nhờ đại tâm ấy, chiêu cảm đến hàng Phật tử khắp nơi phát tâm, cùng chung vai góp sức, nên mới có được ngôi thiền viện như ngày hôm nay. Thật là đại duyên đại phúc cho tất cả chúng con. Toàn thể hàng Phật tử chúng con xin đối trước Hòa thượng Tôn sư, đối trước chư Tôn đức Tăng Ni đê đầu bái tạ trọng ân. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ tri ân các cấp Chánh quyền đã tận tình giúp đỡ cho chúng tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện hiến cúng đất và góp phần xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức này.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quí liệt vị,

Thiền viện ra đời là thêm một hóa thành để cho hàng Phật tử chúng con dừng bước phong trần. Cả một đời bị phiền não bủa vây, tâm tư loạn động với bao nhiêu toan tính muộn phiền, ngày nay đã có chiếc phao Phật pháp cứu vớt. Chúng con nguyện một lòng quay gót trở về, từ đây theo thầy học đạo, siêng tu ba nghiệp, phụng sự Tam bảo để đền ân Phật Tổ.

Phật tử chúng con xin nguyện nép mình dưới sự chỉ dạy bảo ban của Thầy Tổ, của chư tôn đức, nguyện đồng lòng tu tập, đồng lòng hộ trì Tam bảo. Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ngày nay tuy đã làm lễ Lạc Thành nhưng công tác xây dựng vẫn chưa xong. Những giai đoạn sắp tới, chúng con luôn mong mỏi sự chung vai sát cánh của chư huynh đệ hữu duyên gần xa, bởi vì nếu chúng ta không tiếp tục nắm tay đồng hành hộ trì Tam bảo, thì nỗi lo của chư tôn đức Tăng Ni biết tỏ cùng ai? Chúng con còn nhớ Hòa thượng Ân Sư đã dạy “Tăng Ni và Phật tử là hai chúng đệ tử không thể thiếu của đức Như Lai, không thể lìa nhau mà phải nương tựa vào nhau để làm nền tảng cho Phật pháp, vững mạnh Tăng già. Chư tôn đức Tăng Ni lấy đức tu để khai hóa dẫn dắt Phật tử chúng con trên con đường chánh pháp. Hàng Phật tử tại gia cư sĩ chúng con nguyện một lòng hộ trì Tam Bảo và vâng theo sự chỉ giáo của chư tôn đức, nỗ lực tu tập để hết khổ được vui”. Đó cũng chính là những gì chúng con xin được chia sẻ với tất cả chư huynh đệ Phật tử hữu duyên.

Sau cùng chúng con kính nguyện Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng Ân sư, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư tôn đức Tăng Ni tứ đại nhu hòa, phúc trí nhị nghiêm, quí Ngài sống lâu nơi đời để dìu dẫn chúng sanh và chúng con trên con đường Phật pháp. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính chúc sức khỏe tất cả Quan khách Đại diện chánh quyền và toàn thể chư vị pháp hữu, chư Phật tử hiện diện hôm nay an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 

[ Quay lại ]