headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Giới Thiệu Ban Chánh Pháp - Thiền Thất Thường Lạc

Danh Mục Các Bài Dịch

1

 Lời giới thiệu - Présentation française sur site thuongchieu.net  

2

 Mộng - Rêve  

3

 Hành trạng trích từ sách Esprit Mani - Bibliographie du Maître thiền Thích  Thanh Từ  

4

 Nghi thức tọa thiền - Rituel de la Méditation Thiền Tông Vietnamienne  

  Phương Pháp Tọa Thiền - Méthode de Méditation Assise new  

5

 Nghi thức thọ trai - Cérémonie du repas à la saveur thiền   

6

 Sám hối sáu căn – Vêpres du Repentir des six sens  

7

 Sám hối ba nghiệp – Vêpres du Repentir des trois karma  

8

Phỏng vấn trên Truyền hình Pháp về Thiền Tông Việt Nam - Emission de Sagesses Bouddhistes- France 2  sur le Bouddhisme Thiền Tông vietnamien du maître thiền-Vénérable THÍCH THANH TỪ  

9

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi - Les Trois Questions Essentielles Dans Ma Vie De Moine _ Auteur : Moine thiền Thích Thanh Từ.

 + Câu hỏi thứ nhất – Première question :
   -Tại sao tôi tu theo đạo Phật ? – Pourquoi suis- je devenu moine bouddhiste ?
 

 + Câu hỏi thứ hai – Deuxième question :
   -Tại sao tôi tu thiền ? – Pourquoi ai- je choisi la pratique de la méditation ?
 

 + Câu hỏi thứ ba – Troisième question :
   -Tại sao tôi chủ trương khôi phục Phật giáo đời Trần ? - Pourquoi ai-je choisi de valoriser le bouddhisme sous la dynastie des Trần ?

10

 MẠCH NGUỒN PHẬT PHÁP - SOURCE ORIGINELLE DU BUDDHADHARMA
 

 +Lời nói đầu của Ban Dịch Kinh Chánh Pháp – Avant-propos du Groupe de Traduction Saddharma.  

 + Lời dẫn nhập của Hòa thượng Tôn sư - Introduction à la Source Originelle du Buddhadharma.  

 + Chương 1: Tu tập cơ bản của người phật tử – Pratiquer de base de tout bouddhiste.  

+ Chương 2: Tu trong mọi hoàn cảnh – Pratiquer le Bouddhisme en toutes circonstances.  

+ Chương 3: Hoa Sen Trong Bùn – Lotus Dans La Tourbe  

+ Chương 4: Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sinh Sợ Quả – Le Bodhisattva Redoute La Cause...  

+ Chương 5: Nguồn gốc xung đột và đau khổ  

+ Chương 6: Nguồn gốc Phật Pháp  

11

TỨ DIỆU ĐẾ - Cố HT THÍCH THIỆN HOA_ Trích PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

QUATRE NOBLES VERITES - Gd Vén. THÍCH THIỆN HOA_ Extrait Du BOUDDHISME FONDAMENTAL
 

+ Khổ đế  (5 Phần) – DUKKHA ĀRIYA SACCA (5 Parts)new

    - Khổ đế  (1/5 Phần) – DUKKHA ĀRIYA SACCA (1/5 Parts)  

    - Khổ đế (2/5 Phần) – DUKKHA ĀRIYA SACCA (2/5 Parts)  

    - Khổ đế  (3/5 Phần) – DUKKHA ĀRIYA SACCA (3/5 Parts)  

    - Khổ đế  (4/5 Phần) – DUKKHA ĀRIYA SACCA (4/5 Parts)  

    - Khổ đế  (5/5 Phần) – DUKKHA ĀRIYA SACCA (5/5 Parts)  

    - Tập đế (1/3 Phần) – SAMUDĀYA ĀRIYA SACCA (1/3 Parts)  

    - Tập đế (2/3 Phần) – SAMUDĀYA ĀRIYA SACCA (2/3 Parts)  

    - Tập đế (3/3 Phần) – SAMUDĀYA ĀRIYA SACCA (3/3 Parts)  

    - Diệt đế (1/4 Phần) – NIRODHA ĀRIYA SACCA (1/4 Parts)  

    - Diệt đế (2/4 Phần) – NIRODHA ĀRIYA SACCA (2/4 Parts)  

    - Diệt đế (3/4 Phần) – NIRODHA ĀRIYA SACCA (3/4 Parts)  

    - Diệt đế (4/4 Phần) – NIRODHA ĀRIYA SACCA (4/4 Parts)  

    - Đạo đế (1/2 Phần) – MAGGA (1/2 Parts)

    - Đạo đế (2/2 Phần) – MAGGA (2/2 Parts)


Kính thưa quý đọc giả,

Chúng tôi rất hoan hỷ cống hiến trên trang nhà thuongchieu.net những dịch phẩm của Hòa thượng tôn sư Thích Thanh Từ, viện trưởng trường phái Thiền Tông Việt Nam, dưới sự chấp thuận của Hòa thượng Trụ trì Thường Chiếu.

Đây là một kho tàng tâm linh vô giá mà Ban dịch thuật Chánh Pháp ở Thiền Tự Thường Lạc Vitry sur Seine France đã và đang ra công dịch những tài liệu quý trọng của tông môn.

Mong rằng quý khách sẽ nhớ thường xuyên đón đọc trên trang nhà.

Mặt khác, chúng tôi cũng rất hoan nghênh sự cộng tác của các dịch giả ra tiếng Pháp những tác phẩm của Hòa thượng Tôn sư và chư vị đại Tôn túc trong tông môn. Yếu tố hợp tác duy nhất là sự thống nhất ngôn từ dịch thuật theo tập Từ Vựng của Ban Chánh Pháp để đọc giả khỏi phân vân nghi vấn.

Mong rằng quý vị đọc giả hoan hỷ và hưởng được nhiều pháp lạc.

Ban Chánh Pháp

Thư tín: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Chers Mesdames et Messieurs les Auditeurs du Dharma,

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter sur ce site thuongchieu.net les enseignements traduits en français de notre grand Maître, le Vénérable Thích Thanh Từ, doyen de l’Ecole du Bouddhisme Thiền Tông vietnamien.

Il s’agit d’un trésor spirituel inestimable que nous voulions partager avec vous. Seulement, nous ne pouvons que vous le présenter au fur et à mesure de l’avancement de travail de notre groupe de traduction Saddharma siégeant au monastère Thường Lạc à Vitry sur Seine en France.

Aussi n’oubliez pas à revisiter régulièrement notre lien sur ce site afin de découvrir d’autres nouveautés.

Par ailleurs, nous accepterons avec grande joie la diffusion des œuvres de notre Maître traduites par d’autres âmes généreuses et animées par cette même aspiration, celle de promulguer l’enseignement de Thiền Tông Vietnamien aux Amis francophones, avec la seule réserve que les termes utilisés par nos amis traducteurs soient uniformes pour la meilleure compréhension du public.

Merci de nous faire confiance et bonne lecture,

Le groupe Saddharma vous salue
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


index.php?option=com_content&view=article&id=2756

[ Quay lại ]