headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 21/11/2017 - Ngày 4 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

ÂN SƯ

suong11

 

Phổ Tâm   

 


Xuân
man mác đất trời

Hạ nắng đượm tình quê

Thu vàng trăng trong hiện

Đông sáng rợn quần mê

Ân tổ Phật muôn đời

giảng bày muôn thế

Thường bỏ ác làm lành

Tự thân tâm điều tế

Tại đây và bây giờ!
 

Nhân lễ khánh tuế Ân Sư Thiền sư Thích Thanh Từ

KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

suong10

 

Thông Thiền

 

Chín mươi năm tròn tuổi
Sáu mươi hạ thong dong
Mặc thời-không biến đổi
Sừng sững hiển đạo phong.

Chơn Không thể trong lặng
Thường Chiếu dụng vô song
Tịch Huệ Viên Linh Phổ
Trúc Lâm cũng một dòng.

Như vầng dương hiển hiện
Vạn vật ơn gội nhuần
Cung ma dều tan biến
Rạng rỡ một trời Xuân.

23-08-2013 (17-07-Quý Tỵ)

Đâu chỉ

laroi

 

Anh Tuấn   

 


Đâu chỉ mùa thu lá mới bay
Tu hành xin chớ hẹn ngày mai
Lá rơi từng chiếc là tin báo
Chúng sinh rồi sẽ gặp Như Lai

 

Giấc mơ hoa

giotsuong

 

Chánh bảo Trung     
 

 

Thế gian huyễn mộng vô thường
Thân Tâm cảnh vật khác gì sương đêm
Vô minh u tối tượng thành
Ban mai tỉnh sáng ngỡ ngàng trong mơ.

Hoa khai nở rộ ta bà
Phật Tâm Tánh giác Di Đà đản sanh
Độ người thoát khỏi tử sinh
Độ cho Tam giới tịnh minh muôn loài.

Quyết tâm

trangmuon

 

Từ Công
    

 

Đã toan an thất mấy tuần rồi
Nhưng còn thiếu phước chẳng được ngồi
Chạy đến chốn này cầu học pháp
Trở lui họp bạn hỏi điều hay

Lời thầy, đạo hữu, nói bên tai
Vào tu là trả nghiệp lâu dài
Giới cần gìn giữ cho thanh tịnh
Định phải kiên trì, tối, trưa,mai

Đã tu đừng tính tháng, năm, ngày
Cứ quên sẽ thấy đường chẳng dài
Đi hoài đi mãi không còn thấy
Đường không có nữa, lấy chi dài ?

Mầu nhiệm

sen5

   Huỳnh Thanh
 

Không gian giờ tĩnh lặng
Mùi nhang trầm nhẹ bay
Trang kinh hờ hững khép
Lời vàng vồng lên mây
 
Lý mầu còn đọng lại
Kết thành tòa Như Lai
Bảo châu dâng cúng Phật
Sáng rực phút giây này
 
Mặt mày xưa vẫn đầy
Nét yêu kiều vẫn đây
Chào nhau cười không nói
Vui thay phút sung vầy !

 

Hườn kinh phát nguyện

sentrang3

 

Tâm Dũng    

 


Nguyện đem công đức bấy lâu nay
Cúng dường Tam bảo độ rày mười phương
Nguyện sinh chúng thoát tai ương
Xứ xứ no ấm, phương phương an lành

Yên tử mù sương

yentu

 

Hoàng Bình    

 


Thong dong quay bước dạo sơn hà
Yên tử mù sương dáng núi xa
Từ đâu cất bước lên non thẳm
Núi cũ riêng mình ta với ta

Yên tử thi

yentuthi

 

Huỳnh Thanh    

 

Đất bắc mấy hôm có vui không?
Nước non ngàn dặm nhớ ghi lòng
Mai về xứ Mỹ xa xôi lắm
Muốn gặp chỉ còn dõi mắt trông.

Chốn Tổ đến rồi ấy rất …duyên
Bao la bát ngát hương vị thiền
Đất tâm bừng nở hoa giác ngộ
Thơm suiốt nhân giang đến cõi thiền

Lênh đênh

bendo

 

ĐH Hưng    
 

 

Bao nhiêu lăn lộn cõi trần ai
Danh lợi được thua tiếng thở dài
Chuông mõ rộn ràng chưa kiến tánh
Lênh đênh trên biển chẳng hồi lai