headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 28/05/2024 - Ngày 21 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 34 - MỘT NGÀY KHÔNG LÀM, MỘT NGÀY KHÔNG ĂN

34.LaoTacKhi còn bé, Sư theo mẹ vào chùa lễ Phật, bèn chỉ tượng Phật hỏi mẹ: "Đây là vật gì?". Mẹ đáp: "Là Phật". Sư nói : "Hình dung giống người không khác, sau này con sẽ làm Phật".

Phàm làm công việc nặng nhọc, Sư đều dẫn đầu trong chúng. Tri sự không chịu được lén dấu các dụng cụ và mời Sư nghỉ. Sư nói: "Tôi không có đức hạnh, đâu dám làm nhọc đến người". Tìm khắp nơi không được dụng cụ, ngày ấy Sư cũng không ăn. Vì thế có câu "Một ngày không làm, một ngày không ăn", lưu truyền khắp nơi.

BÌNH:

Có một số người cố chấp, tu thiền là ngồi không vô sự chẳng làm gì cả. Năm này tháng nọ, móng tay không động. Đâu biết "Đức" mình chưa có, "Đạo" cũng chưa thành, nếu cứ lo nhàn rỗi cái thân, lâu ngày trở thành biếng nhác, sanh tệ không hay! Tổ biết tâm lý đó, nên đã tự nêu gương siêng năng và kiệm đức. Chỉ một câu "Một ngày không làm, một ngày không ăn", còn nói lên tinh thần tự lực của Thiền tông, phải tự mình giải quyết ngay nơi mình, không chờ đợi nương tựa vào một cái gì bên ngoài. Đó mới là ý nghĩa "Giải thoát chân chính". Mỗi người phải tự cố gắng! Chớ để nhàn rỗi qua ngày!
 

[ Quay lại ]