headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 16/08/2017 - Ngày 25 Tháng 6 Năm Đinh Dậu - PL 2561 nhuận “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Ancu2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường


THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức


ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

  + Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).

 + Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh
                          Đồng Nai.


 + Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại : Văn phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Nai, ấp Nhất Hòa,

                                                         xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

  + Điện thoại:‎ 0251-3950956 ( 7g30 sáng -11g30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6).

    new1.Hồ Sơ Thọ Giới icon down

    new2.Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch icon down

    new3. Đơn Phát Nguyện Xuất Gia icon down

    new4.Đơn Xin Thọ Giới icon down

    new5.Đơn Đăng Ký Thọ Giới Bồ Tát icon down

    new6.Bài Thi Thọ Giới icon down

    new7. Chương Trình Đại Giới Đàn Pháp Loaicon down

    new8.Nội Quy Đại Giới Đán Pháp Loa icon down

Lưu ý:
1. Các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong tông môn phát tâm thọ Bồ Tát Giới, xin vui lòng đăng ký với Thầy Đạo Huy qua địa chỉ email:
thichdaohuy@yahoo.com.

2. Quý Phật tử in mẫu đơn đăng ký thọ giới bồ tát, ghi đầy đủ thông tin, khi đến thọ giới nộp cho ban tổ chức tại TVTL Trí Đức.

Sododuongdi7

BBT Kính Thông Báo

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

04:00

03:67 MB

 

File  02

17:52

16:30 MB

 

File  03

18:00

16:40 MB

 

File  04

16:49

15:40 MB

 

File  05

20:48

19:00 MB

 

File  06

19:37

17:90 MB

 

File  07

18:55

17:30 MB

 

File  08

19:59

18:30 MB

 

File  09

17:44

16:20 MB

 

File  10

17:15

15:80 MB

 

File  11

19:43

18:00 MB

 

File  12

19:53

18:20 MB

 

File  13

20:30

18:70 MB

 

File  14

22:23

20:50 MB

 

File  15

18:10

16:60 MB

 

File  16

17:21

15:80 MB

 

File  17

15:56

14:60 MB

 

File  18

19:36

17:90 MB

 

File  19

21:12

19:40 MB

 

File  20

19:52

18:20 MB

 

File  21

17:32

16:00 MB

 

File  22

21:09

19:30 MB

 

File  23

18:29

16:90 MB

 

File  24

19:14

17:60 MB

 

File  25

18:18

16:70 MB

 

File  26

22:37

20:70 MB

 

File  27

17:35

16:10 MB

 

File  28

19:06

17:50 MB

 

File  29

18:54

17:30 MB

 

File  30

09:13

08:44 MB

 

File  31

12:04

11:00 MB

 

File  32

11:50

10:80 MB

 

File  33

19:21

17:70 MB

 

File  34

20:55

19:10 MB

 

File  35

12:31

11:40 MB

 

File  36

12:58

11:80 MB

 

File  37

12:12

11:10 MB

 

File  38

23:29

21:50 MB

 

File  39

06:19

05:79 MB

 


 ( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)


[ Quay lại ]