headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 15/11/2018 - Ngày 9 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:02

11:90 MB

File  02

10:33

09:66 MB

File  03

14:30

13:20 MB

File  04

13:42

12:50 MB

File  05

12:01

11:00 MB

File  06

11:41

10:70 MB

File  07

12:20

11:20 MB

File  08

11:33

10:50 MB

File  09

13:55

12:70 MB

File  10

13:34

12:40 MB

File  11

10:01

09:18 MB

File  12

12:44

11:60 MB

File  13

11:35

10:60 MB

File  14

15:05

13:80 MB

File  15

17:40

16:10 MB

File  16

13:08

12:00 MB

File  17

09:13

08:44 MB

File  18

09:43

08:90 MB

File  19

12:10

11:10 MB

File  20

11:60

12:40 MB

File  21

16:19

14:90 MB

File  22

17:08

15:60 MB

File  23

15:06

13:80 MB

File  24

11:07

10:10 MB

File  25

16:30

15:10 MB

File  26

13:46

12:60 MB

File  27

03:50

03:51 MB

 

( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)

[ Quay lại ]