headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/04/2024 - Ngày 15 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - DL 2019

khanhtue00Theo thông lệ hàng năm, vào buổi chiều ngày 26 tháng 07 Âm Lịch - tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu , toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử từ khắp nơi cùng nhau  hoan hỷ  vân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu để chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh Tuế Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ Đình. Đúng 8g30 sáng ngày 27 tháng 07 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 27/08/2019) toàn thể đại chúng trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ mừng khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể quý Thầy trong Ban lãnh đạo Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.

Buổi lễ tổ chức đơn sơ, thấm tình đạo vị, toàn thể đại chúng cùng nhau hướng về Hòa thượng bày tỏa lòng uống nước nhớ nguồn, tri ơn giáo dưỡng.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đời

Lần lượt đại diện chư Tăng, Ni và Phật tử thành kính dâng lời tác bạch vấn an sức khỏe và chúc thọ, khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng quí Thầy trong Ban lãnh đạo thiền viện, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng cùng quí Thầy, được nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời để dìu dắt chư Tăng, Ni và Phật tử trên con đường tu học.  Hòa thượng trụ trì hoan hỷ chứng minh lòng thành của toàn thể đại chúng và có đôi lời nhắc nhỡ sách tấn tu hành, phát huy truyển thống tông môn. 

Một số hình ảnh buổi lễ

khanhtue01
khanhtue02
khanhtue02
khanhtue04
khanhtue05
khanhtue6
khanhtue07
khanhtue08
khanhtue09
khanhtue10
khanhtue11
khanhtue12
khanhtue13
khanhtue14
khanhtue15
khanhtue16
khanhtue17
khanhtue18
khanhtue19
khanhtue20
khanhtue21

(Hình ảnh do PT Đang Tuấn cung cấp)

[ Quay lại ]