headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 30/09/2020 - Ngày 14 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

ĐƯỢC Ý QUÊN LỜI

Thiền sư Động Sơn đến Lặc Đàm, gặp một vị tăng chức sự Thủ tọa Sơ đang thuyết pháp, ông không dẫn chứng kinh điển mà chỉ nghe nói : “Cũng rất kỳ ! Cũng rất kỳ ! Phật giới, đạo giới không nghĩ nghì”.
Thiền sư Động Sơn nghe xong, đến hỏi :
- Tôi không hỏi ý nghĩa Phật giới và đạo giới, chỉ hỏi câu này do ai nói ?
Thủ tọa Sơ im lặng không trả lời. Động Sơn lại hỏi :

- Vì sao không đáp ?
Thủ tọa Sơ không nhận nhược điểm, đáp rằng :
- Vui rồi, không sở đắc.
Động Sơn bẻ lại :
- Ông nói cái gì vui rồi, không sở đắc ?
Thủ tọa Sơ im lặng.
Động Sơn biết là gặp đối thủ, do đó ôn hòa nói :
- Phật và đạo chỉ là hai danh từ. Tôi chỉ hỏi ông, vì sao không dẫn chứng kinh điển để nói ?
Thủ tọa Sơ dường như gặp được cơ hội tốt, bèn hỏi :
- Kinh điển làm sao nói ?
Động Sơn vỗ tay cười to :
- Được ý quên lời !

Lời bình :

Khi hai thiền giả đối thoại với nhau gọi là cơ phong, chúng ta nghe qua không biết nói cái gì, giống như đầu lừa không đối miệng ngựa, nhưng giữa hai người đương sự đều có chí lý. Như thiền sư Động Sơn muốn Thủ tọa Sơ nói, mà Thủ tọa Sơ im lặng để đáp, Thủ tọa Sơ hỏi ngược lại ngài làm sao nói, ngài bảo : “Được ý quên lời”, Thật ra cảnh giới quên lời mới là thiền chân chánh.
 

[ Quay lại ]