headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Động Sơn thăm bịnh

 Tăng hỏi:

- Khi gió lửa phân ly sẽ về đâu ?

Ngài Động Sơn đáp:

- Khi đến chẳng mang một vật, khi đi cũng thế ấy.

- Tuy nhiên thân con chẳng an (đau nhức).

- Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức.

- Cái không đau nhức thế nào ?

- Ngộ thì trong gang tấc, mê thì cách núi đồi.

- Xin Hòa Thượng chỉ cho con đường sẽ hướng đến.

- Tối đen tợ như sơn, hiện tại tức thành lập (chỉ nhớ hiện tại, đừng nghĩ quá khứ và vị lại...).

- Thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang ?

Ngài Động Sơn trả lời:

- Sáu cửa chẳng đồng mưu.

[ Quay lại ]