headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Thiền Đường Vô Ưu

 
THIỀN ĐƯỜNG VÔ ƯU
Sydney-Australia

6 Fraser Rd Canley Vale - New South Wales –Australia

1- Quá trình hình thành:

 Khởi đầu,do nhân duyên trong những năm 1990   qua các băng giãng Phật pháp gửi từ Việt Nam qua,của Hoà thượng Tôn Sư ( HT  Thích Thanh Từ).
Các Phật Tử các nơi và  ở Úc càng  hiểu rỏ về Giáo Pháp của đức Phật  và rất  mến mộ Tu Thiền theo phương pháp của HT rất đông.

* Năm 1991  các đạo Hửu Đắc Huệ,Nguyên Đạo,Thiện Nghiêm… thành lập nhóm tu thiền đầu tiên tại  Sydney-AUSTRALIA. Đầu tiên, nhờ Chùa  Phước Huệ -Wetherrill  Park-NSW cho tạm sinh hoạt bên trong thư viện Chùa mỗi thứ bãy.

* Năm 1996 dời về trường Công Lập King Park Public School. Đai Đức Phước Tấn giúp mượn  phòng thể dục  trường  để sinhhoạt.

* 30-4-2000 Sau khi mua được lô đất Dọn về  6 Fraser Rd Canley Vale - New South Wales –Australia. Xây dựng đơn sơ,tạm có nơi sinh hoạt tu học. 29 thiền sinh cố gắng  đóng góp,trả nợ ngân  hàng.

* Năm 2005  Sữa chữa tạm thời,nới rộng thêm nơi tu tập..

* Năm 2010 ,sau thời gian Phật tử ngày càng đông hơn,nay đang xây cất lại ,đầu năm 2011 sẽ khánh thành.

2- Hoà Thượng Tôn Sư ( Thích Thanh Từ) đặt tên trong chuyến hoằng pháp năm  1996:

             Đạo Tràng Vô Ưu  Úc Châu  (ASOKA  ZEN CENTRE  Australia)   
             Sau Khi xây dựng năm 2011 sẽ đổi tên:  Thiền Tự Hoa Vô Ưu ( Hoà thượng Nhật Quang đặt tên.)

3- Diện Tích: 1200  M2  (20X60M) :   <đóng góp mua >

Diện tich đất nhỏ,rất gần ga xe lữa,thành phố,dễ đi lại.
Địa điểm trong thành phố,nhưng  xung quanh rất yên tịnh,phía trước là công viên.

4- Hoạt Động Tu Tập:
Huynh Trưỡng  Hướng dẫn cùng các Thiền Sinh  sinh hoat Thứ Bãy mỗi tuần:
Có  khoảng  40-50 Phật tử sinh hoạt .

Từ 9 giờ sáng: Tung kinh – Toạ Thiền- Nghe Pháp ( các Băng giãng của Thầy Cô ở  Việt Nam..)

Ấn tống, In băng giãng,kinh sách .. Thiền Tông phổ biến cho Phật tử Úc Châu…

Năm 1996 – Năm 2003 :  Hoà Thượng Tôn Sư trong 2 chuyến Hoằng Pháp Úc- Đạo tràng cũng tổ chức nhiều buổi giãng pháp và  lễ qui y ở Sydney,có rất đông  ( hàng ngàn) Phật tử tham dự . Có H T Nhật Quang,Ni Sư Hạnh Huệ tháp tùng.

Đạo tràng cũng tổ chức nhiều buổi giảng pháp và  lễ qui y ở Sydney, có rất đông( hàng ngàn) Phật tử tham dự .

Quí Thầy Cô từ Việt Nam thỉnh thoảng sang Úc,đều lưu lại vài hôm hoặc 1 tuần lễ, sinh hoạt, giảng Pháp…Năm 2005 Thầy Thông Lưu  hướng dẫn sinh hoạt được 2 năm.

Năm 2007, Thầy Thông Phương  giảng pháp tai Thiền Đường trong chuyến viếng thăm Syney & Úc Châu.

Lễ đặt đá xây dựng vào này rằm tháng tư 2009, công việc đang tiến hành cho đến ngày hôm nay dự kiến khánh thành vào năm 2011

Sau khi xây cất xong, tạm đầy đủ, ổn định cơ sở, sẽ thỉnh  vị Thầy trụ trì từ Việt Nam, để  tăng trưỡng sinh hoạt  Đạo Tràng.  
 

[ Quay lại ]