headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 05/08/2020 - Ngày 16 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Chương Trình Lễ Khánh Thành TVTL Trí Đức

Chương Trình

 LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC

(12-13 tháng chạp Canh Dần nhằm 15-16/01/2011)

Ngày 12-12 AL

(15/01/2011)

Sáng 7 giờ 30:

 - Cung đón Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni ban Quản Trị
    Thiền phái Trúc Lâm.
 - Chào mừng quí quan khách và chư Phật tử.

Chiều 13 giờ 30:

  - Khai kinh cầu nguyện.

Tối 17 giờ 30:

 - Đêm văn nghệ cúng dường mừng Lễ Khánh thành
    thiền viện Trúc Lâm Trí Đức
do nhóm nghệ sĩ Phật
    tử TP. Hồ  Chí Minh trình diễn.

Ngày 13-12 AL

(16/01/2011)

 

  +  Sáng 7 giờ 30:

  - Cung nghinh Hoà thượng Tôn sư chứng minh.
  - Cung nghinh chư tôn giáo phẩm Lãnh Đạo Giáo hội,
    chư Tôn Đức Tăng Ni.
  - Tiếp đón Quan khách, chư vị Lãnh Đạo Chánh
     quyền các cấp và sở tại cùng toàn thể đạo tràng
     chư  Phậttử.

  +  Sáng 8 giờ 30:  Lễ chính thức 

  - Niệm Phật
  - Tuyên bố lý do.
  - Giới thiệu thành phần tham dự.
  - Diễn văn Khánh thành.
  - Báo cáo công tác xây dựng.
  - Cảm tưởng của Đại diện Phật tử.
  - Phát biểu của quan khách Lãnh đạo.
  - Đạo từ của Hoà thượng Chứng minh.
  - Cắt băng khánh thành.
  - Lễ cầu nguyện An Vị Phật.
  - Cảm tạ của Ban tổ chức.
  - Hồi hướng bế mạc

  +  Sáng 10 giờ:  

 - Thiết trai cúng dường

 +  Chiều 13 giờ:
  - Phát quà cho bà con nghèo


 Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại:

061 3700 497

0903 142 142

Sơ đồ đường đi

 

[ Quay lại ]