headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC
Ngày 13 tháng 12 năm Canh Dần (16/01/2011)

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm.

Kính bạch chư tôn đức Lãnh đạo Giáo Hội Trung Ương, Lãnh đạo Phật giáo Tỉnh Đồng Nai, các tỉnh bạn và Huyện Long Thành.

Ngưỡng bạch chư Tôn đức Lãnh Đạo Ban Quản Trị thiền phái Trúc Lâm,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni hiện diện,

Kính thưa quí vị Đại Diện Ban Dân Vận Trung Ương, Đại diện Lãnh đạo Tỉnh và các Sở Ban Ngành tỉnh Đồng Nai, Đại diện Lãnh đạo huyện Long Thành, xã An Phước và xã Long Đức.

Kính thưa quý vị Khách quý và đạo tràng Phật tử,

Trước tiên, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Ân sư, chư tôn Giáo phẩm Giáo hội Trung Ương, xin trân trọng kính chào chư tôn thiền đức Tăng Ni, quí vị khách quí Đại diện Chánh quyền các cấp cùng toàn thể quí Phật tử đã thương tưởng chúng con về đây chứng dự lễ Khánh thành thiền viện Trúc Lâm Trí Đức hôm nay. Kính chúc quí Ngài cùng toàn thể liệt quí vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Thưa toàn thể quí liệt vị,

Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Đại sư đã dạy:

                                Phật pháp tại thế gian,
                                Bất ly thế gian giác,
                                Ly thế mích Bồ-đề,
                                Kháp tợ tầm thố giác.

Hòa thượng Trúc Lâm thường nêu bốn câu kệ này nhằm nhắc nhở Tăng Ni tứ chúng hàng môn hạ của Ngài, hãy sống tỉnh thức ngay giữa dòng mê vọng, đi trong vô thường mà vẫn an nhiên diệu thường. Sự giác ngộ chỉ có ngay trong lòng cuộc đời, không thể lìa bỏ cuộc đời khổ đau này mà tìm thấy nguồn an vui xa xôi đâu khác. Cho nên biết Phật pháp luôn cửu trụ nơi đời, còn cuộc đời là còn Phật pháp để chúng sanh chuyển khổ thành vui.

Vâng theo di huấn của đấng Thế Tôn, Hòa thượng Trúc Lâm đã mang đại hạnh đại nguyện đi vào đời và bằng túc duyên sâu dày với Phật pháp, với thiền tông, Ngài đã một đời tu tập, một đời tận tụy khơi dậy dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam hơn 700 năm về trước, soi sáng nguồn tâm và mang đến niềm tin vui cho biết bao người. Từ đức hóa lưu phương ấy, các thiền viện trong và ngoài nước lần lượt ra đời. Phật tử khắp nơi quy hướng về càng đông, nhu cầu tu học thiền vì thế cũng ngày càng cao.

Thấm nhuần công đức giáo hóa của Hòa thượng Ân sư, gia đình Phật tử Nguyễn Ngọc Phương pháp danh Tuệ Trí và Huỳnh thị Kim Lưu pháp danh Từ An phát tâm cúng dường 8,5 hécta đất, gia đình Phật tử Tuệ Cang Từ Tịnh cúng dường 2 hécta, tổng cộng 10,5 hécta đất tại xã An Phước huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, với tâm nguyện xây dựng thiền viện, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu tu thiền của Tăng Ni Phật tử ngày càng đông, đồng thời cũng là góp phần xây dựng cho xã hội đất nước Việt Nam một đời sống văn minh đạo đức, thông qua con đường tu tập của đạo Phật.

Nhận thấy đây là nhân duyên lành cộng với tâm nguyện lợi lạc quần sinh, Hòa thượng Ân sư hoan hỷ tiếp nhận và giao lại cho chúng tôi thay nhọc Ngài trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Ngày mồng 8 tháng 4 năm Kỷ Sửu (02/05/2009), thiền viện Trúc Lâm Trí Đức chánh thức khởi công xây dựng. Trải qua hơn 21 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành được các hạng mục cơ bản cho cả hai viện Tăng và Ni. Chánh điện, Tổ đường, Trai đường, Pháp đường, Tăng đường, Khách đường… đều trang nghiêm thanh tịnh.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quí liệt vị,

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ra đời trong một nhân duyên tốt đẹp như vậy, trên là nhờ hồng ân Tam bảo, kế đến nương phúc trí tròn đầy của Hòa thượng Ân sư, cộng thêm sự hỗ trợ của chư tôn thiền đức Lãnh đạo Giáo hội Trung ương và địa phương, sự cố vấn của các bậc thiện hữu tri thức trong tông môn, sự quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, đàn việt phát tâm, Tăng Ni tứ chúng chung sức chung lòng. Đặc biệt phải kể đến công đức cúng dường tài lực, trí lực của gia đình Phật tử Tuệ Trí Từ An, nhóm Phật tử Tuệ Hiền Từ Viên, chư Tăng Ni và các đạo tràng Phật tử thiền viện Thường Chiếu, Linh Chiếu, Phật tử trong cũng như ngoài nước, người góp công kẻ góp của, tất cả đều hết lòng tận tụy, nên Phật sự này mới sớm thành tựu như vầy. Công đức này thật lớn lao, thật chan chứa đạo tình pháp lữ Linh sơn.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn khắc ghi lời chỉ dạy của Hòa thượng Ân sư, vẫn tâm niệm trong lòng lấy sự nghiệp giác ngộ giải thoát làm mục đích duy nhất, ngoài ra tất cả chỉ là phương tiện. Với tiêu chí ấy, chúng tôi nguyện nương hồng ân Tam bảo, nương uy đức của Hòa thượng Ân sư, của chư tôn thiền đức, Tăng Ni Phật tử nơi đây một lòng nỗ lực tiến tu, nỗ lực thắp lên ánh sáng tự tâm, và đem ánh sáng ấy đến cho mọi người. Được vậy, mới mong không cô phụ hoài bão của Hòa thượng Ân sư, không phụ lòng của chư tôn đức, đồng thời cũng đền đáp phần nào ân đàn na tín thí đã hết lòng vì Tam bảo.

Tùy theo căn cơ, khả năng, sở thích, thiền viện sẽ tạo duyên tốt nhất cho chư Tăng Ni và Phật tử trong ba lĩnh vực sau:

1. Chuyên tu.

2. Công tác hoằng pháp.

3. Công tác văn hóa.

Thiền viện được tổ chức thành ba khu vực:

1. Viện Tăng: Dành cho chư Tăng.

2. Viện Ni: Dành cho chư Ni.

3. Ngoại viện: Dành cho quý Phật tử về thiền viện tu học.

Đến nay, tuy công tác xây dựng chưa hoàn thành viên mãn, nhưng Hòa thượng Ân sư dạy có thể làm lễ Khánh thành được rồi, bởi Ngài muốn nhanh chóng đưa Tăng Ni đi vào nề nếp tu học càng sớm càng tốt. Như Thiền sư Đại Giác đã dạy “Thời gian không hẹn, mạng người khó bảo tồn. Nguồn tâm nếu đục, đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến, vô phương chống đỡ. Khi ấy lo lắng ăn năn thì đã chậm mất… chưa lúc nào bằng lúc này. Mỗi người chúng ta gắng tự nỗ lực. Nên biết hạnh lành chẳng chất chứa, danh đâu thơm nức. Một pháp chóng sáng, muôn duyên tỏ rạng”.

Vâng lời Ân sư, toàn thể Tăng Ni tứ chúng trong hàng môn hạ của Ngài, đồng lòng cung thỉnh Hòa thượng chấn tích quang lâm thiền viện Trúc Lâm Trí Đức chánh thức khai mạc Đại lễ Khánh thành.

Chúng con một lòng quy ngưỡng về Hòa thượng Ân sư, hướng về chư tôn thiền đức trong tông môn, đê đầu đảnh lễ cảm trọng công đức của quý Ngài. Lòng bi mẫn của Hòa thượng và quý Ngài mãi mãi là từ lực tiếp sức cho chúng con và chúng sanh trong suốt cuộc hành trình tiến đến Phật đạo. Ngưỡng mong trên Hòa thượng Ân sư, chư tôn thiền đức thùy từ lân mẫn chứng tri cho lòng thành của chúng con.

Chúng tôi cũng không quên gởi đến chính quyền các cấp trong Tỉnh, Huyện nhà và các cơ quan sở tại lòng tri ân sâu sắc nhất của chúng tôi. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của quí vị mà công tác xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức được tiến hành thuận lợi và mau chóng. Sau cùng chúng tôi xin được gởi đến toàn thể quí Phật tử nam nữ gần xa, đến tất cả anh em Phật tử trong ban thi công xây dựng lời cảm niệm công đức chân tình nhất, chúc quí vị luôn có cuộc sống an vui hạnh phúc. Nguyện chư Phật gia hộ cho quí Phật tử mãi mãi là những vị hộ pháp đắc lực, để tất cả chúng ta cùng khuyến tấn hỗ trợ nhau thăng tiến trên con đường Phật đạo.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, khói trầm quyện tỏa, tâm hương sực nức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại lễ Khánh Thành thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Kính nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, Phật sự viên thành.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 

[ Quay lại ]