headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 13/12/2017 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Chương Trình Lễ Khánh Thành TVTL Trí Đức

Chương Trình

 LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC

(12-13 tháng chạp Canh Dần nhằm 15-16/01/2011)

Ngày 12-12 AL

(15/01/2011)

Sáng 7 giờ 30:

 - Cung đón Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni ban Quản Trị
    Thiền phái Trúc Lâm.
 - Chào mừng quí quan khách và chư Phật tử.

Chiều 13 giờ 30:

  - Khai kinh cầu nguyện.

Tối 17 giờ 30:

 - Đêm văn nghệ cúng dường mừng Lễ Khánh thành
    thiền viện Trúc Lâm Trí Đức
do nhóm nghệ sĩ Phật
    tử TP. Hồ  Chí Minh trình diễn.

Ngày 13-12 AL

(16/01/2011)

 

  +  Sáng 7 giờ 30:

  - Cung nghinh Hoà thượng Tôn sư chứng minh.
  - Cung nghinh chư tôn giáo phẩm Lãnh Đạo Giáo hội,
    chư Tôn Đức Tăng Ni.
  - Tiếp đón Quan khách, chư vị Lãnh Đạo Chánh
     quyền các cấp và sở tại cùng toàn thể đạo tràng
     chư  Phậttử.

  +  Sáng 8 giờ 30:  Lễ chính thức 

  - Niệm Phật
  - Tuyên bố lý do.
  - Giới thiệu thành phần tham dự.
  - Diễn văn Khánh thành.
  - Báo cáo công tác xây dựng.
  - Cảm tưởng của Đại diện Phật tử.
  - Phát biểu của quan khách Lãnh đạo.
  - Đạo từ của Hoà thượng Chứng minh.
  - Cắt băng khánh thành.
  - Lễ cầu nguyện An Vị Phật.
  - Cảm tạ của Ban tổ chức.
  - Hồi hướng bế mạc

  +  Sáng 10 giờ:  

 - Thiết trai cúng dường

 +  Chiều 13 giờ:
  - Phát quà cho bà con nghèo


 Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại:

061 3700 497

0903 142 142

Sơ đồ đường đi

 

[ Quay lại ]