headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Gương hạnh Người xưa


THÍCH NHẬT QUANG

..Các bậc Thánh trước luôn luôn mong đợi kẻ hậu học. Gương hạnh người xưa sáng rực nêu cao. Nhưng chúng ta thì chứng nào tật nấy, lầm lũi lối cũ lang thang. Chư Thánh đắng miệng, Phật Tổ quở trách, sao mà muôn kiếp trầm luân, không một lần nhìn lại ?...


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM

Xem tiếp...

XẢ NGŨ CÁI

 Hôm nay chúng ta nói về những chướng ngại trên đường tu để rút ra những bài học tiến đạo nghiêm thân. Chướng ngại trong công phu có thể nói là những chướng ngại cố hữu, nghĩa là không khi nào nó buông tha chúng ta, không luận tuổi tác, quá trình tu tập của ai hết. Chỉ cần mình sơ hở một chút là bị chướng ngại liền.

Xem tiếp...

TU CHỈ QUÁN NƠI SÁU CĂN

 Hôm nay chúng ta trao đổi về phương pháp áp dụng Chỉ Quán đối với các đối tượng của các giác quan. Con người có bao nhiêu giác quan thì có bấy nhiêu đối tượng. Là Phật tử, ta ứng xử thế nào khi các giác quan tiếp xúc với cảnh duyên, với đối tượng của nó mà không bị mất mình.

Xem tiếp...

TU TỪNG GIAI ĐOẠN

 Trong việc học tập Phật pháp, ngoài học giáo lý của đức Phật và chư tổ sư dạy ra, còn có một việc học nữa cũng không kém phần quan trọng. Đó là học kinh nghiệm tu hành của những vị thầy đi trước chúng ta.

Nhìn lại trong lịch sử nhà Phật, từ xưa đến nay các vị cổ đức thành tựu được đạo nghiệp đều do sức phấn đấu dũng mãnh của các ngài. Vậy nội dung phấn đấu ấy là gì mà giúp các ngài có được công phu như thế? Trước tiên theo kinh nghiệm khiêm tốn của riêng chúng tôi, đó là sự quyết tâm. Nếu không có quyết tâm coi như ta thua. Bị thua mà mình không hay, thua một cách hết sức nhẹ nhàng dễ chịu, thua mãi thôi.

Xem tiếp...

TRỊ BỆNH THAM DỤC

 Trong lúc tu, chúng ta gặp những căn bệnh căn bản như tham, sân, si là những bệnh rất khó trị. Người tu phải biết cách điều phục, để vượt qua và tu tiến. Trước nhất nói về bệnh tham. Tham là gì? Là tham đắm, thích thú. Tham muốn có rất nhiều thứ, không phải một. Nếu không làm chủ được, bước ra ngoài một chút là dính mắc, chạy theo rồi khổ sở. Người tu chỉ nên tham ngồi thiền, tham niệm Phật, tham tu, còn lại những thứ ngũ dục của thế gian thì không được tham.

Xem tiếp...