headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 15/07/2020 - Ngày 25 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

Tùy Duyên Để Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
- 2004 -

 

 

 

Xem tiếp...

Tự Kiểm Mình Để Tiến Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
- 11/12/2002 -

 

 

Xem tiếp...

Nhìn Lại Mình Để Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
-2004-

 

 

 

Xem tiếp...

Hãy Nhận Ra Mình Để Tu

Giảng tại TV. Thường Chiếu
-2004-

Xem tiếp...