headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 10/12/2019 - Ngày 15 Tháng 11 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Tùy Duyên Để Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
- 2004 -

 

 

 

Xem tiếp...

Tự Kiểm Mình Để Tiến Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
- 11/12/2002 -

 

 

Xem tiếp...

Nhìn Lại Mình Để Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
-2004-

 

 

 

Xem tiếp...

Hãy Nhận Ra Mình Để Tu

Giảng tại TV. Thường Chiếu
-2004-

Xem tiếp...