headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 09/12/2019 - Ngày 14 Tháng 11 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

GIẢI TRỪ PHIỀN NÃO

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

30/03/2008

 

 

Xem tiếp...

ỔN ĐỊNH VIỆC TU


 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

15/01/2009

 

Xem tiếp...

Cái biết thấu suốt

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tằng và Ái đối với người Tu hành

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Những tai hại của ngũ trần

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Phương tiện của người tu thiền

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tâm kiến cố của người Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nói với người tu Thiền

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Nói với người tu Thiền

 

 

 

Xem tiếp...

Hạnh hướng của người tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Hạnh hướng của người tu

 

 

 

Xem tiếp...

Điều phục sợ hãi và sân hận

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Điều phục sợ hãi và sân hận

 

 

 

Xem tiếp...