headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 14/07/2020 - Ngày 24 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

NỀ NẾP TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


-- 2010 --

Xem tiếp...

Những Vấn Đề Có Thể Phải Trải Qua

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   31/12/2006 

Xem tiếp...

DỤNG TÂM TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   26/11/2006 

 

Xem tiếp...

NÓI VỀ CHƠN TÂM

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   29/10/2006

 

Xem tiếp...

CHUNG QUANH NGƯỜI TU

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   24/09/2006

Xem tiếp...

TU TỪNG GIAI ĐOẠN

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   27/08/2006

Xem tiếp...

PHẤN ĐẤU ĐỂ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   30/07/2006

 

Xem tiếp...

TRỊ BỆNH THAM DỤC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   25/06/2006

 

Xem tiếp...

ĐẶT ĐỊNH LẠI ĐỂ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   28/05/2006

 

Xem tiếp...

DỪNG TÂM SANH DIỆT

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   23/04/2006

 

Xem tiếp...