headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 10/07/2020 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

Nói Rõ Vấn Đề Tu Chuyển Nghiệp

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

Xem tiếp...

Những Điều Căn Bản Trong Công Phu

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

 

Xem tiếp...

NGƯỜI PHẬT TỬ VỚI ĐẠO

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --


Xem tiếp...

ĐIỀU HÒA VIỆC TU

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 

-- 2011 --

Xem tiếp...

TÂM BỆNH NGƯỜI TU

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 


-- 2010 --

Xem tiếp...

GẦY DỰNG TU HỌC

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --


Xem tiếp...

MỘT CHUYỂN NGỮ

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...

TU CHUYỂN NGHIỆP

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...

NGHIỆP VÀ NGHIỆP LỰC

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

 

Xem tiếp...

NHÌN LẠI SỰ TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...