headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 09/12/2019 - Ngày 14 Tháng 11 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Nói Rõ Vấn Đề Tu Chuyển Nghiệp

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

Xem tiếp...

Những Điều Căn Bản Trong Công Phu

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

 

Xem tiếp...

NGƯỜI PHẬT TỬ VỚI ĐẠO

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --


Xem tiếp...

ĐIỀU HÒA VIỆC TU

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 

-- 2011 --

Xem tiếp...

TÂM BỆNH NGƯỜI TU

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 


-- 2010 --

Xem tiếp...

GẦY DỰNG TU HỌC

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --


Xem tiếp...

MỘT CHUYỂN NGỮ

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...

TU CHUYỂN NGHIỆP

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...

NGHIỆP VÀ NGHIỆP LỰC

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

 

Xem tiếp...

NHÌN LẠI SỰ TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...