headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 10/07/2020 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

Tinh Thần Tiến Tu

 Giảng tại Đạo Tràng Thái Tuệ  - 2006

Tinh Thần Tiến Tu

 

 

Xem tiếp...

Những Bước Hành Trì

 Giảng tại TV. Hiện Quang - 2006

Những bước Hành Trì  

 

 

Xem tiếp...

Học Hiểu và Hành Trì

 Giảng tại TV. Tuệ Quang - 2006

Học Hiểu và Hành Trì  

 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 20/10/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm 

 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 13/10/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm 

 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 04/10/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 29/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 22/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 16/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 09/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...