headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 10/07/2020 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

TU TẬP TIẾN THỦ

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

29/04/2007

 

 

 

Xem tiếp...

Tu Học Đúng Chánh Pháp

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

25/03/2007

 

 

 

Xem tiếp...

CÁCH TRỊ RẮN ĐỘC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

03/03/2007

 

 

 

Xem tiếp...

CHỮ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

28/12/2008

 

 

 

Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

26/10/2008

 

 

Xem tiếp...

VỮNG TÂM TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

28/09/2008

 

 

Xem tiếp...

Công Phu Tu Hành

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

31/08/2008

 

 

 

Xem tiếp...

GƯƠNG XƯA

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

29/06/2008

 

 

 

Xem tiếp...

Kiên Quyết Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

25/05/2008

 

 

 

Xem tiếp...

Những Điều Cần Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

27/04/2008

 

 

 

Xem tiếp...