headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 10/07/2020 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

Tỉnh sáng để tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Tỉnh sáng để tu

 

 

 

Xem tiếp...

Bốn yếu tố hạnh phúc

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Bốn yếu tố hạnh phúc

 

 

 

Xem tiếp...

Hạnh phúc của người cư sỉ trong đạo Phật

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Hạnh phúc của người cư sỉ trong đạo Phật

 

 

 

Xem tiếp...

Định Tỉnh Của Người Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Định Tỉnh Của Người Tu

 

 

 

Xem tiếp...

Tu Tập Phải Có Cái Nhìn Thấu Đáo

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Tu Tập Phải Có Cái Nhìn Thấu Đáo

 

 

 

Xem tiếp...

Dè dặt những cố chấp

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Dè dặt những cố chấp

 

 

 

Xem tiếp...

Dặn lòng thôi lăng xăng

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Dặn lòng thôi lăng xăng

 

 Xem tiếp...

Những nét đặc biệt của người tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

Những nét đặc biệt của người tu

 

 

 

Xem tiếp...

Gắng Tỉnh

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu - 1998

Gắng Tỉnh

 

 

 

Xem tiếp...

Chọn bạn để tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu - 1998

Chọn bạn để tu

 

 

Xem tiếp...