headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - DL 2020

hinh00Theo thông lệ hàng năm, vào buổi chiều ngày 26 tháng 07 Âm Lịch - tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu , toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử từ khắp nơi cùng nhau  hoan hỷ  vân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu để chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh Tuế Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ Đình. Đúng 8g30 sáng ngày 27 tháng 07 năm Canh Tý (nhằm ngày 14/09/2020) toàn thể đại chúng trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ mừng khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể quý Thầy trong Ban lãnh đạo Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.

Buổi lễ tổ chức đơn sơ, thấm tình đạo vị, toàn thể đại chúng cùng nhau hướng về Hòa thượng bày tỏa lòng uống nước nhớ nguồn, tri ơn giáo dưỡng.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đời

Đại diện chư Tăng, Ni và Phật tử thành kính dâng lời tác bạch vấn an sức khỏe và chúc thọ, khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng quí Thầy trong Ban lãnh đạo thiền viện, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng cùng quí Thầy, được nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời để dìu dắt chư Tăng, Ni và Phật tử trên con đường tu học.  Hòa thượng trụ trì hoan hỷ chứng minh lòng thành của toàn thể đại chúng và có đôi lời nhắc nhỡ sách tấn tu hành, phát huy truyển thống tông môn. 

Một số hình ảnh buổi lễ:

(Hình ảnh do pT Đăng Tuấn cung cấp)

[ Quay lại ]