headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 30/09/2023 - Ngày 16 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

Ngày 2: Ban Giám khảo Đại giới đàn Thiện Hoa họp, triển khai nội dung khảo hạch

hinh00Sáng ngày 16/04/202(ngay 16/03 Nhâm Dần), Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Chủ khảo đã có phiên họp với các thành viên Ban Giám khảo để thống nhất việc khảo hạch cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa.

Tại đây chư tôn đức đã thống nhất một số nội dung về khảo hạch. Theo đó, giới tử sẽ có hai phần là thi tự luận và tụng luật trường hàng. Các giới tử sẽ thực hiện đủ hai phần thi trên và Ban Giám khảo sẽ dựa trên tiêu chí này để xét điều kiện giới tử được tấn đàn thọ giới.

 Tính đến sáng nay, đã có 3.264 giới tử Tăng, Ni đã làm thủ tục nhập theo quy định tại thiền viện Thường Chiếu (dành cho Tăng) và thiền viện Linh Chiếu (dành cho Ni).

[ Quay lại ]