headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ngày 3: Trang Nghiêm Đăng đàn truyền giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na.

hinh00Chiều ngày 17/04/2022 (nhằm ngày 17/03/ Nhâm Dần), Giới trường đại giới đàn THIỆN HOA tại Thiền viện THƯỜNG CHIẾU tỉnh Đồng Nai Ban tổ chức Đại Giới đàn trang nghiêm tổ chức nghi thức cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng, sau đó đăng đàn truyền giới cho hơn 563 giới tử thọ Sa di, 652 giới tử Sa di Ni, 637 giới tử thọ Thức Xoa

Để cho Đại giới đàn được trang nghiêm và thanh tịnh, Ban Nghi lễ đã lần lượt cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, ban tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Liêm Chính – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Huệ Tâm – đương vi Yết Ma A Xà Lê; TT. Thích Huệ Khai – đương vi Giáo thọ A xà lê; HT. Thích Huệ Thiền – đương vi Đệ Nhất tôn chứng; HT. Thích Tâm Minh – đương vi Đệ Nhị tôn chứng; TT. Thích Thiện Pháp – đương vi Đệ Tam tôn chứng; TT. Thích Minh Trì – đương vi Đệ Tứ tôn chứng; TT. Thích Huệ Sanh – đương vi Đệ Ngũ tôn chứng; TT. Thích Đồng Ngạn – đương vi Đệ Lục tôn chứng; TT. Thích Đạo Huy – đương vi Đệ Thất tôn chứng; cùng nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức đương vi Dẫn Thỉnh sư chứng minh chức sự giới đàn Sa di.

Sau nghi thức cung an chức sự, các giới tử đã đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao quý. Chư tôn Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện niêm hương đảnh lễ Tam Bảo và trang nghiêm tấn đàn truyền trao giới pháp đến các giới tử.

Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, chư vị Hòa thượng Đàn đầu đã có lời giáo giới đến chư giới tử. Tại giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, các giới tử Sa di tuần tự được truyền y và đãy lọc nước. Đó chính là giới thân huệ mạng mà những ngày sắp tới quý vị ấy phải có bổn phận giữ gìn cẩn mật. Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát mà muốn giải thoát thì phải lấy giới luật làm căn bản.

Được biết, Đại giới đàn là một sự kiện trọng đại trong Phật giáo vì qua sự kiện này tuyển chọn các vị kế thừa mạng mạch Phật Pháp. Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20/04/2022. Giới trường Tăng tại Thiền viện THƯỜNG CHIẾU, giới trường Ni tại Thiền viện LINH CHIẾU

[ Quay lại ]