headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 21/05/2024 - Ngày 14 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ngày 3: Trùng tuyên Giới luật và Khảo thí Giới tử.

hinh00Vì muốn nhấn mạnh đến tầm quan trong của Giới Luật, trước khi nhập vô dư Niết bàn đức Phật đã căn dặn chư đệ tử: “Này các Tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các vị phải tôn trọng trân quý Ba La Đề Mộc Xoa, như người đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, dù ta có trụ ở đời cũng không có gì khác” (Kinh Di Giáo). Trong rất nhiều kinh điển, đức Phật cũng từng xác định: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất”.

Sự nhấn mạnh này của đức Phật nhằm nhắc nhở hàng Tỳ kheo phải luôn luôn nghiêm trì tịnh giới, bảo hộ nghiêm mật để phát triển ba môn học vô lậu, đó là giới, định và tuệ. Bên cạnh đó, việc vun bồi kiến thức nội điển cho mỗi hành giả cũng không kém phần quan trọng để tu tập và bảo hộ chánh pháp. Chính điều này mà tất cả chư tôn đức trong ban Kiến đàn đều đặt việc trùng tuyên Giới Luật và phần khảo thí Kinh, Luận cho chư giới tử là việc làm thật sự cần thiết ở mỗi giới đàn. Đại giới đàn Thiện Hoa được diễn ra từ ngày 16 – 20/04/2022, BTC đã sắp xếp thời gian cho giới sinh thi trùng tuyên 4 bộ Luật và khảo thí về Luận văn Phật pháp.

Đúng 15 giờ 15 ngày 16/04/2022, chư giới tử vân tập về giới trường để bắt đầu cho phần thi trùng tuyên Luật tạng. Trước khi bước vào phần thi, giới sinh được chư tôn đức tác lễ niêm hương bạch Phật, tụng kệ khai Luật và sau đó là phần trùng tuyên chính thức của giới sinh. Buổi trùng tuyên luật tạng vang lên hùng tráng giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận.

 
 
[ Quay lại ]