headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ngày 2: Giới tử vân tập sinh hoạt học nội quy Đại Giới Đàn Thiện Hoa

hinh00Ngày 16/04/2022 (nhằm ngày 16/03 Nhâm Dần), giới tử Đại Giới Đàn Thiện Hoa đã vân tập tại Hội trường 1 thiền viện Thường Chiếu và thiền viện Linh Chiếu để lắng nghe nội quy của Đại Giới Đàn.
Quang lâm Chứng minh có chư tôn đức Tăng Ni, Ban Kiến đàn, ban quản giới tử và trên 3000 giới tử xuất gia tham dự.
Tại hai phân khu của Đại giới đàn là thiền viện Thường Chiếu và thiền viện Linh Chiếu, chư tôn đức Tăng Ni, và giới tử thân tâm thanh tịnh trong bầu không khí trang nghiêm y như pháp, đầy niềm phấn khởi của những người con Phật ngày đầu tham dự tuyển.

Đại Giới Đàn Thiện Hoa sẽ diễn ra chính thức trong 5 ngày từ 16/04 – 20/04/2022 (nhằm ngày 16 – 20 tháng 03 năm Nhâm Dần). Có 3.323 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại Giới Đàn Thiện Hoa.

Chư tôn đức trong ban kiến đàn, ban quản giới tử đã ân cần nhắc nhở các giới tử hãy cố gắng thực hiện đúng các nội quy của tuyển Phật trường, thực hiện nghiêm túc các chương trình của Đại giới đàn đề ra.

Kết thúc buổi sinh hoạt nội quy Giới Đàn Thiện Hoa, Chư tôn đức Tăng Ni trong ban kiến đàn, ban quản giới tử đã cầu chúc cho các giới tử thi tốt trong bài thi luận văn sắp tới và đắc giới để trở thành người kế thừa mạng mạch của Phật pháp, là sứ giả của Như Lai trên con đường truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

hinh14
hinh15
[ Quay lại ]